Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-529/2008. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2008. december 11.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2008. december 10-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Sikolya Eszter adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez 24 igen, 1 nem szavazattal,

Izsák Ferenc adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal,

Mádi-Nagy Gergely adjunktusi kinevezését részfoglalkozásban határozott időre a Matematikai Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal,

Takács-Sánta András adjunktusi kinevezését a Fizikai Intézethez 23 igen, 2 nem szavazattal,

Forgácsné Dajka Emese adjunktusi kinevezését határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 24 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Pongrácz Rita adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 24 igen, 1 nem szavazattal támogatta.

Kern Boglárka tanársegédi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal,

Oszvald Mária tanársegédi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal,

Kohán Balázs tanársegédi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez határozott időre részfoglalkozásban 23 igen, 2 nem szavazattal,

Besenyei Ádám tanársegédi kinevezését a Matematikai Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal,

Szűcs Zsolt tanársegédi kinevezését a Matematikai Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal,

Kurucz Miklós tanársegédi kinevezését a Matematikai Intézethez határozott időre részfoglalkozásban 25 igen, 0 nem szavazattal,

Zsemle Ferenc tanársegédi kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 23 igen, 2 nem szavazattal,

Gaál Áron gyakornoki kinevezését részfoglalkozásban, határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással kialakított véleménye a tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozásáról:

 

 

igen

nem

Hámori József

25

0

Kroó Norbert

24

1

Aaron Galonsky

25

0

IV.

A Kar Tanács a Kari HÖK alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot tudomásul vette.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

V.

A Kari Tanács a tudománykommunikáció a természettudományban elnevezésű szakindítási javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja.

 

VI.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a Magyar Biokémiai Egyesület 2009. évi Vándorgyűlésének felvételét az Eötvös Workshop in Science rendezvényei közé.

VII.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

ˇ         MTA doktora címet szerzett: Katz Sándor és Kiss Éva.

ˇ         A Kari Tanács következő ülése 2009 februárjában lesz.

A Dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot:

ˇ         A felsőoktatásban 2009-ben 13 milliárddal forinttal csökken várhatóan a támogatás, ebből 8 milliárd a 13. havi juttatás.

ˇ         Megköszönte a Kari Tanács egész éves munkáját és mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt.

o   Nagy Béláné az FDSz képviseletében tájékoztatta a Kari Tanácsot a közszolgálati dolgozók demonstrációjáról, a bértárgyalások jelenlegi állásáról, valamint a Karon szervezett Mikulás Napról.

 

kmf.


Michaletzky György s.k.
dékán


Kisfaludy Gyula s.k.
a Kari Tanács titkára