Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-454/2008. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2008. október 16.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2008. október 15-én (szerdán) megtartott üléséről

Napirend előtt a rektor átadta Sass Miklósnak a Pro Universitate Emlékérem Arany fokozatát, Szűcs Imrénének a Trefort Ágoston Emléklap Szenátus által adományozott kitüntetést.

I.

A Kari Tanács napirendjéről levette a „Személyi kérdések” és „Egyetemi szabályzatok módosításának véleményezése” című pontokat, majd a napirendet és az előterjesztések sorrendjét ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással a következő javaslatot alakította ki a Kémiai Intézet intézetigazgatói pályázatairól: Surján Péter 22 igen, 4 nem, 1 érvénytelen. Inzelt György 3 igen, 15 nem, 9 érvénytelen szavazatot kapott.

III.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette a „Varga Tamás Módszertani Napok" című tudományos rendezvényt   az Eötvös Workshop in Science rendezvényei közé.

IV.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·         Elekes György egyetemi tanár és Meskó Attila akadémikus elhunyt,

·         Hudecz Ferenc egyetemi tanár Bruckner Győző díjat kapott,

·         Junior Prima Díjat kapott: Katz Sándor, Kocsis Bence és Bánóczi Zoltán,

·         A TPIK a kémiai épületben is elhelyezést nyert (I. em. 1.03 szoba),

·         A Kari Tanács következő ülése 2008. november 12-én lesz.

Jancsó Tamás a HÖK elnöke tájékoztatást adott az idei Gólyabálról, amelyre most hétvégén kerül sor, minden tanácstagot szeretettel várnak.

Nagy Béláné az FDSz képviseletében bejelentette hogy:

-          70.000 Ft/fő alapon maximális beiskolázási segély jár, ill. 99.000 Ft/fő felett is bizonyos összeg. A Karról 174-en kaptak támogatást,

-          Influenza oltás lehetősége megoldott,

-          Nyugdíjas találkozó lesz.

kmf.


Michaletzky György s.k.
dékán


Kisfaludy Gyula s.k.
a Kari Tanács titkára