Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-245/2009. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2009. április 16.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2009. április 15-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Szalai István adjunktusi kinevezését a Kémiai Intézethez határozatlan időre 28 igen, 0 nem, szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbiak szerint véleményezte a 2009. évi egyetemi tanári pályázatokat:

 

igen

nem

Csabai István
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

28

0

Salma Imre
Kémiai Intézet

28

0

Török János
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

28

0

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással Tudományos Diákköri Érmet adományozott Szabó Máriának 26 igen, 0 nem, 2 érvénytelen és Tasnádi Péternek 28 igen, 0 nem szavazattal.

V.

A Kari Tanács a Kar Kiváló Oktatója címet adományozta Jalsovszky István (Szerves Kémiai Tanszék) és Mádlné Szőnyi Judit (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) részére.

VI.

A Kari Tanács a Kar Kiváló Hallgatója címet adományozta az alábbi hallgatóknak:

 

Név

Szak

Évfolyam

Bartha István

Biológus

V.

Cora Ildikó

Geológus

V.

Drótos Gábor

Fizika BSc

III.

Erdős Zoltán

Geofizikus

V.

Gosztonyi Katalin

Matematika-filózófia

V.

Gyertyán Attila

Matematika-fizika

V.

Haszpra Tímea

Meteorológus

IV.

Homonnai Viktória

Meteorológus

IV.

Horváth Zsófia

Biológus

V.

Jankovics Mária

Geológus

IV.

Károlyi Benedek

Vegyész

V.

Kocsis Dorina

Vegyész

IV.

Kondor Dániel

Fizika BSc

III.

Kramarics Áron

Vegyész

V.

Kremlitzka Mariann

Biológus

IV.

Lőrincz Péter

Biológus

V.

Maga Péter

Matematikus

V.

Maruzs Tamás

Biológus

V.

Mezei Márk

Fizikus

V.

Móring Andrea

Meteorológus

V.

Nyeste Annamária

Fizika BSc

III.

Orbán Richárd

Geológus

V.

Pásztor Attila

Fizika BSc

III.

Paulin Roland

Matematika BSc

III.

Péntek Csilla

Környezettudomány

IV.

Pluhár Gabriella

Matematika - angol

V.

Pongrácz András

Matematikus

V.

Pulay Eszter

Környezettudomány

IV.

Rakyta Péter

Fizikus

V.

Rovó Petra

Vegyész

V.

Sárközi Edit

Környezettudomány

IV.

Strenner Balázs

Matematikus

IV.

Szabó Botond

Alkalmazott matematikus

V.

Szatmári Zsuzsanna

Biológus

V.

Széchenyi Gábor

Fizika BSc

III.

Szoboszlay Márton

Biológus

V.

Tassy Gergely

Alkalmazott matematikus

IV.

Üveges Zoltán

Meteorológus

V.

Vad Csaba

Biológus

V.

Vesztergom Soma

Vegyész

IV.

Völgyesi Péter

Környezettudomány

IV.

VII.

A Kari Tanács a Kar Választási Bizottságába ellenszavazat nélkül a következőket választotta:

Biológiai Intézet: Gyenis Gyula

Fizikai Intézet: Tichy Géza

Földrajz-és Földtudományi Intézet: Bartholy Judit

Kémiai Intézet: Szalay Péter

Matematikai Intézet: Szentmiklóssy Zoltán

Dékáni Felügyelet alatt álló egységek: Ropolyi László

Kari Könyvtár és Dékáni Hivatal: Körmendi Tiborné

 

VIII.

A Kari Tanács a Kar 2009. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta.

IX.

A Kari Tanács ,,Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudás-és technológiatranszfer koncepciójáról” című előterjesztéshez észrevételt nem tett.

 

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./


A Kari Tanács az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fenntartható Fejlődés Stratégiájáról című előterjesztést átdolgozásra javasolta.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

X.

Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·       A Kari Tanács és az Intézeti Tanács újraválasztásának időszaka 2009. május 25-től 2009. június 10-ig tart,

·       Maróti Mihály nyugalmazott egyetemi tanár elhunyt,

·       A Kari Tanács következő ülése 2009. május 20-án lesz.

kmf.


Michaletzky György s.k.
dékán