Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-633/2009. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2009. december 10.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2009. december 9-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Elekes Márton félállású adjunktusi kinevezését határozott időre a Matematikai Intézethez 28 igen, 0 nem,

Németh Zoltán tanársegéd adjunktusi kinevezését a Kémiai Intézethez 28 igen, 0 nem,

Csanád Máté tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Fizikai Intézethez 28 igen, 0 nem,

 

Raffai Péter tanársegédi kinevezését a Fizikai Intézethez 27 igen, 1 érvénytelen,

Szűcs Zsolt tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez 28 igen, 0 nem,

Braun Gabriella határozott időre történő gyakornoki kinevezését a Biológiai Intézethez 26 igen, 2 érvénytelen szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással (25 igen, 3 érvénytelen) javasolja Ahmed Hassan Zewail részére a tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozását.

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással (28 igen, 0 nem) Csibra Klárát a Kari Tanács titkárának választotta.

V.

A Kari Tanács titkos szavazással (28 igen, 0 nem) a Kar Nevesített Emlékérmét adományozta dr. Kisfaludy Gyulának.

 

VI.

A Kari Tanács a Fegyelmi Testület oktató-kutató tagjait az előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazással megválasztotta.

VII.

A Kari Tanács a Geológiai és Környezetfizikai Központ névváltoztatását 27 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

VIII.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az International Conference of Physics Students elnevezésű rendezvény felvételét az Eötvös Workshop rendezvényei közé.

IX.

A Kari Tanács

X.
Bejelentések

A dékán felkérte a Kari Tanács tagjait, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán történt november 26-i lövöldözés áldozatára és sérültjeire.

A dékán bejelentette, hogy:

·         A Merck Kft. Tanulmányi támogatását Batki Júlia és Májusi Gábor első éves kémia szakos hallgatók nyerték el.

 

·         Junior Prima Díjat kapott Kubinyi Enikő etológus, az ELTE Etológia Tanszék kutatója, Palla Gergely fizikus, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, Pap Gyula matematikus, az MTA-ELTE Egerváry Kutatócsoport kutatója.

·         Róka András, a Fizikai Kémia Tanszék docense Mentor-díjat kapott Felsőoktatás, felnőttképzés kategóriában.

·         A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Tél Tamás (Fizikai Intézet) Simonyi Károly Fizikai díjat, Oborny Beáta (Biológiai Intézet) és Pásztor Erzsébet (Biológiai Intézet) pedig Juhász Nagy Pál –díjat kapott.

·         A Kari Tanács következő ülése 2010. február 17-én lesz.

A dékán megköszönte a Kari Tanács egész éves munkáját és mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt.

Pálfia Zsolt, az FDSz kari titkára bejelentette, hogy december 5-én sikeres Mikulás ünnepséget tartottak, illetve köszönetet mondott a dékánnak és a Karnak a kari nyugdíjas alapszervezet által rendezett nyugdíjas találkozóhoz nyújtott támogatásukért.

 

kmf.

 

 

 

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán