A Kari Tanács 2009. február 18-ülésén hozott határozatok melléklete

A Kari Tanács 2009. első félévi ülésterve

2009. február 18.

1)        Személyi kérdések

2)        Javaslat a Kar Nevesített Emlékérmének adományozására

3)        A dékánválasztás előkészítése. Javaslat az előkészítő bizottság kiküldésére

4)        Javaslat a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

5)        Javaslat Eötvös Workshop in Science rendezvényre

6)        Javaslat HKR kari különös részének módosítására

7)        A Kari Tanács 2009. első félévi ülésterve

8)                 Egyetemi szabályzatok véleményezése

            a) Az ELTE SzMSz módosítása
            b) Az Egyetemi könyvtár hálózati reform koncepciója

9)      Bejelentések

2009. március 18. 14h

1)        Személyi kérdések

2)        HKR kari különös részének módosítása

3)        Egyetemi Szabályzatok véleményezése

a)      Tűzvédelmi Szabályzat

b)      Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása

4)   Bejelentések

2009. március 18. 15h

            A Kar dékánjának és a Szenátus tagjának (a dékán) megválasztása


2009. április 15.

1)        Személyi kérdések

2)        A 2009. évi egyetemi tanári pályázatok véleményezése

3)        Docensi pályázatok véleményezése

4)      Tudományos Diákköri Érem adományozása

5)      Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására

6)      Javaslat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozására

7)      A Választási Bizottság küldése

8)      Beszámoló a Kar 2008. évi gazdálkodásáról

9)      A Kar 2009. évi költségvetése

10)  Egyetemi koncepciók véleményezése

a)      Tudás Transzfer

b)      A Fenntartható fejlődés stratégiája

     11) Bejelentések

2009. május 20.

1)        Személyi kérdések

2)        Javaslat címek adományozására (magántanár, címzetes)

3)        Javaslat a 2010. évi egyetemi tanári pályázatok kiírására

4)        Javaslat Eötvös Workshop in Science rendezvényre

5)        Egyetemi koncepciók véleményezése

a)   Közoktatási intézmények

b)  Idegen nyelven történő képzés

6)   Bejelentések

2009. június 17.

1)        Személyi kérdések

2)        Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése

3)        Vezetői pályázatok véleményezése

4)        Docensi pályázatok véleményezése

5)        Bejelentések