Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-350/2009. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2009. június 18.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2009. június 17-én (szerdán) megtartott üléséről

Napirend előtt a dékán átadta Szabó Mária professzor asszonynak a Kari Tanács által adományozott Tudományos Diákköri Érmet.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Győri Róbert adjunktusi kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 27 igen, 0 nem,

Hajduné Darabos Gabriella adjunktusi kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 23 igen 1 nem, 3 érvénytelen,

Péti Márton adjunktusi kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 27 igen 0 nem,

Kutrovátz Gábor adjunktusi kinevezését a Tudománytörténeti-és Tudományfilozófiai Tanszékre 26 igen 1 nem,

Solymosi Katalin adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem,

Szövényi Gergely adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézethez 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen,

Pongrácz Péter adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem,

Zsákai Annamária adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem,

Mezei István részfoglalkozású adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez határozott időre, 27 igen, 0 nem,

Czöndör Katalin tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem,

Szatmári Zsuzsanna tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez 26 igen, 1 nem,

Kis Viktor tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez 26 igen, 1 nem,

Borbély Sándor tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem,

Sik András tanársegédi kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez határozott időre 27 igen, 0 nem,

Bradák Balázs tanársegédi kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez határozott időre 27 igen, 0 nem,

Henits Péter tanársegédi kinevezését a Fizikai Intézethez részfoglalkozásban, határozott időre 27 igen 0 nem,

Hóbor Sándor tanársegédi kinevezését a Fizikai Intézethez részfoglalkozásban, határozott időre 27 igen 0 nem,

Csiszár Villő tanársegédi kinevezését a Matematikai Intézethez 27 igen, 0 nem,

Naszódi Márton tanársegédi kinevezését a Matematikai Intézethez határozott időre 27 igen, 0 nem,

Pálvölgyi Dömötör tanársegédi kinevezését a Matematikai Intézethez 27 igen, 0 nem,

Mincsovics Miklós tanársegédi kinevezését a Matematikai Intézethez határozott időre 27 igen, 0 nem,

III.

 

A Kari Tanács titkos szavazással javasolja 25 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal Détári László dékánhelyettesi megbízását, 27 igen, 0 nem, szavazattal Homonnay Zoltán dékánhelyettesi megbízását és 26 igen, 1 nem, szavazattal Bartholy Judit dékánhelyettesi megbízását.

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte a docensi pályázatokat:

 

 

igen

nem

Schlett Katalin
Biológiai Intézet

27

0

Bátkai András
Matematikai Intézet

27

0

 


V.

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte a tanszékvezetői pályázatokat:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Molnár Ferenc (központvezetői)
Földtudományi Központ

27

0

Bodzsár Éva
Embertani Tanszék

27

0

Böddi Béla
Növényszervezettani Tanszék

25

1

1

Détári László
Élettani és Neurobiológiai Tanszék

26

0

1

Erdei Anna
Immunológiai Tanszék

27

0

Miklósi Ádám
Etológia Tanszék

27

0

Podani János
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék

26

1

Szigeti Zoltán
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

27

0

Török János
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

27

0

Groma István
Anyagfizikai Tanszék

24

0

3

Kürti Jenő
Biológiai Fizika Tanszék

27

0

Palla László
Elméleti Fizikai Tanszék

27

0

Vattay Gábor
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

26

0

1 

 

 

Bartholy Judit
Meteorológiai Tanszék

27

0

Petrovay Kristóf
Csillagászati Tanszék

27

0

Harangi Szabolcs
Kőzettan - Geokémiai Tanszék

27

0

Kázmér Miklós
Őslénytani Tanszék

27

0

Szabó Mária
Környezet - és Tájföldrajzi Tanszék

25

1

1

Nemes - Nagy József
Regionális Tudományi Tanszék

26

0

1

L. Rédei Mária
Társadalom - és Gazdaságföldrajzi Tanszék

27

0

Timár Gábor
Geofizikai - és Űrtudományi Tanszék

25

0

2

Laczkovich Miklós
Analízis Tanszék

27

0

Kiss Emil
Algebra és Számelméleti Tanszék

27

0

Faragó István
Alkalmazott Analízis – és Számításmatematikai Tanszék

27

0

Jordán Tibor
Operációkutatási Tanszék

27

0

Komjáth Péter
Számítógéptudományi Tanszék

26

0

1

Michaletzky György
Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

27

0

 


VI.

A Kari Tanács a HKR kari különös részének módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésnek megfelelően, az 519. § (2) bekezdésében a ,,hazai” szó beszúrásával elfogadta.

/A Kari Tanács a határozatot 16 igen, 0 nem, 10 tartózkodás mellett hozta. A résszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

VII.

A Kari Tanács a kémia alapszak képzési terv módosítására a következő javaslatot teszi:

A szak első 3 évének oktatási tapasztalatait értékelve a Kémia felzárkóztató tárgy átalakítását javasolja az alábbiak szerint:

A 2 előadás  + 2 gyakorlat  szerkezet 2 előadás + 4 gyakorlat heti óraszámra módosul (változatlan kódokkal)

A kurzus új címe: A kémia alapjai

Tantárgyfelelős: Róka András (nem változik)

Kredit: 0+0 (nem változik)

A tárgy elvégzése kiváltható egy kritériumdolgozat sikeres megírásával.

/A Kari Tanács a határozatot  ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

VIII.

A Kari Tanács az Egyetemi szabályzatokat a következőképpen véleményezte:

a)       Főiskolai Karok nevének megváltoztatása, és az ezzel összefüggő szabályzatmódosítás kapcsán arra hívja fel az előterjesztő figyelmét, hogy a „névváltoztatás” mögül, annak indokaként hiányoznak a tartalmi érvek:

·         Jól látható, hogy egyik Kar sem éri el az egyetemi szintet /tudományos fokozatok, képzési szint, doktori iskola, stb./

·         Ezért a javaslat kénytelen számtalan kivétellel megkísérelni az érintett Karok „egyetemi” szintű működésének szabályozását, ami pedig az általános szabályok követhetőségét veszélyezteti.

·         A tervezett oktatói átsorolások - legalábbis a szabályzatmódosítás szintjén – előkészítetlenek. Tartalmilag hiányoznak például az egyetemi docensi átsorolás konkrét szakmai feltételei.

Mindezek alapján véleménye az, hogy helyes célkitűzés az egyetemi Kar kialakítása, de a névváltoztatásra csak akkor kerüljön sor, amikor a feltételek már többé-kevésbé megteremtődnek.

Konkrét megjegyzés: ha a Szenátus mégis elfogadja most a szabálymódosítást, célszerű az SzMR 123. § (2) bekezdésében (javaslat 1.2.3. pont) a dékánhelyettesek megbízásáról a „Kar tanárai” kifejezést pontosabbá tenni, így félreérthető.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

b)       SzMSz I. és III. kötetének módosítására (Egyetemi Könyvtári Bizottság, Könyvtári Tanács, ELTE Innovatív Kutatója Díj): vonatkozó előterjesztéshez nem tett észrevételt.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

c)       Minőségfejlesztési Szabályzat és 3. sz. mellékletének módosítására vonatkozó előterjesztésről a következőket fogadta el:

A 17. § (2) szerint a főtitkár dönt arról, hogy az ETR-ből vezetői kérésre milyen információk adhatók ki. Javasolja, hogy ez a jogkör az oktatási rektorhelyetteshez kerüljön.

A 24. §-ban a többoktatós kurzusok oktatói munkájának hallgatói véleményezésével kapcsolatban egyelőre tartalom nélküli az „eltérő kérdőív” kifejezés. Ez nem szabályzatba való szöveg. Javasolja, hogy ezt a kérdőívet készítsék el, és nevezzék el megfelelően. Ennek megfelelően a 26. § módosítása (a többoktatós kurzusok véleményezésének megengedése) is idő előtti.

Technikai megjegyzés a ,,Gólya” kérdőívekhez:

a 14. kérdés táblázatának nincs 7. sora, és a 10. sorból hiányzanak a számok.

Észrevételezi, hogy a 18. és a 19. kérdésre adott válaszokból – tekintettel arra, hogy a mesterszakok indulásának évében a jelentkezők létszáma nem éri el a felvehető keretszámot – messzemenő következtetéseket nem szabad majd levonni.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta. A résszavazás eredményét hangfelvétel tartalmazza./


d) Az SzMSz II. kötetének (HKR) módosításáról a következő véleményt fogadta el:

Üdvözli a HKR fogalomtár jelentős kiegészítését. Javasolja, hogy az ezzel kapcsolatos munka folytatódjon. A fogalomtár tartalmaz olyan fogalmakat, amelyek valószínűleg csak egy-egy kar gyakorlatában szerepelnek, de vannak ilyen jellegű hiányzó fogalmak is.  Célszerű lenne az ilyen (karspecifikus) fogalmakat a szövegben jelezni is.

A BTK tutorálással kapcsolatos módosító javaslatával kapcsolatban nem ért egyet a következő megfogalmazással: „A tutorálás során teljesített tanegységek kreditértéke, amennyiben a tutorálással nem szakos tantervi követelmények teljesülnek, a tutorált igénye szerint számítható be a képzési terve.” (HKR III. 26.§ (3))
Itt nyilván szükséges legalább a tutor, de méginkább a tutorálást engedélyező bizottság egyetértése.

Támogatja a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj létrehozását.

Támogatja a „Közéleti ösztöndíj” jogosultságának kiterjesztését azzal a megjegyzéssel, hogy a pályázatok elbírálásánál fontos a pályázó tanulmányi teljesítményével kapcsolatban a Hallgatói Önkormányzat részéről valamilyen minimumkövetelményt meghatározni.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett hozta./

 

e) Iratkezelési Szabályzat módosításához nem tett észrevételt.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

IX.

Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·       Dobosi Zoltán, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár és Mátyás János, műszaki alkalmazott elhunyt.

·       A Kari Tanács újraválasztása megtörtént. A dékán a régi tagoknak köszönetet mondott az elmúlt három évben végzett munkájukért, az új tagoknak pedig jó munkát kíván.

·       A Kari Tanács következő ülése 2009. szeptemberében lesz.

Nagy Béláné az FDSz képviseletében a beiskolázási támogatásokról és a nyugdíjas kirándulásról adott tájékoztatást, majd elköszönt a Kari Tanácstól, röviden számot adott tevékenységéről, mivel a következő ciklusban már nem ő képviseli a Szakszervezetet.

kmf.

 

Kisfaludy Gyula s.k.
titkárságvezető

Michaletzky György s.k.
dékán