Eötvös Loránd Tudományegyetem                                      DT-173/2009 (T-9) Természettudományi Kar                                                         Budapest, 2009. március 18.
Dékáni Titkárság

 

 

 

Emlékeztető és Határozatok

a Kari Tanács 2009. március 18-án (szerdán) 13 órakor megtartott üléséről

 

 

I.

 

            A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

II.

 

A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen, 1 érvénytelen szavazattal a kar dékánjának, egyben a Szenátus tagjának 3 évre Michaletzky György egyetemi tanárt választotta.

 

 

 

III.

 

 

Bejelentések

 

 

Az elnök bejelentette, hogy a kari tanács hallgató tagja Lakó Viktória helyett, Tóth Máté.

 

 

 

kmf.


Détári László s.k.
dékánhelyettes


Kisfaludy Gyula s.k.
a Kari Tanács titkára