Eötvös Loránd Tudományegyetem                                      DT-174/2009 (T-9) Természettudományi Kar                                                         Budapest, 2009. március 19.
Dékáni Titkárság

 

 

 

Emlékeztető és Határozatok

a Kari Tanács 2009. március 18-án (szerdán) 1345 órakor megtartott üléséről.

 

 

I.

 

            A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azzal, hogy a HÖK alapszabályának módosítására tett javaslatot 4. napirendi pontként tárgyalja.

 

 

II.

 

A Kari Tanács titkos szavazással:

 

            Tímár Gábor egyetemi docens kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez 26 igen, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Mádi-Nagy Gergely adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez 27 igen szavazattal,

 

Süveges Dániel tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez 27 igen szavazattal,

 

Bakos Katalin tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez határozott időre, helyettesként 27 igen szavazattal,

 

Fancsalszky Luca tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez határozott időre 27 igen szavazattal,

 

Ronkayné Tóth Mária gyakorlati oktatói kinevezését a Biológiai Intézethez határozott időre 27 igen szavazattal támogatta.

 

 

III.

 

            A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen szavazattal javasolja Orbán Miklós részére professzor emeritus cím adományozását.

 

 

IV.

 

            A Kari Tanács a HKR módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésnek megfelelően támogatja.

 

            /A Kari Tanács a határozatot 1 nem, 2 tartózkodással hozta. A részszavazás eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

V.

 

            A Kari Tanács az ELTE TTK HÖK alapszabályának módosítását, az előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.

 

            /A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

 

VI.

 

            A Kari Tanács az Egyetem Doktori szabályzatának módosításáról a következő véleményt fogadta el:

1) Az EDSZ módosítására tett előterjesztés 81/A §-át ás 80. § (1) bekezdését támogatja.

2) A 80. § (2) bekezdésének módosítását nem támogatja.

3) Javasolja a 80. § (3) bekezdésének (A „tiszeletbeli doktor és professzor” cím adományozására a kari tanács tesz javaslatot a Szenátusnak, amely dönt a cím odaítéléséről.) kiegészítését a következőkkel:

„A cím adományozását a tudományterületben illetékes kari tanácsnál a rektor is kezdeményezheti.”

 

            /A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

 

VII.

 

Bejelentések

 

A dékán bejelentette, hogy:

 

 

 

 

 

kmf.


Michaletzky György s.k.
dékán


Kisfaludy Gyula s.k.
a Kari Tanács titkára