Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-318/2009. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2009. május 21.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2009. május 20-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Tárnok Krisztián adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézethez 24 igen, 0 nem,

Magyarfalvi Gábor adjunktusi kinevezését a Kémiai Intézethez 24 igen 0 nem,

Vass Gábor adjunktusi kinevezését a Kémiai Intézethez 24 igen 0 nem,

Hága Péter adjunktusi kinevezését a Fizikai Intézethez 23 igen 0 nem, 1 érvénytelen,

Hajdú Tamás tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez 24 igen, 0 nem,

Müller Viktor tudományos főmunkatársi kinevezését a Biológiai Intézethez határozott időre 23 igen, 1 nem,

Bubik Veronika gyakorlati oktatói kinevezését a Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központhoz határozatlan időre 23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással javasolja

Horváth István Tamás részére 22 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal egyetemi magántanári cím adományozását

Rockenbauer Antal részére 24 igen, 0 nem szavazattal és Lendvay György részére 24 igen, 0 nem szavazattal címzetes egyetemi tanári cím adományozását

Nagy Péter részére 24 igen, 0 nem szavazattal és Pongor Gábor részére 24 igen, 0 nem szavazattal címzetes egyetemi docensi cím adományozását.


IV.

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte az egyetemi tanári pályázatok kiírását:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Atomfizika Tanszék

23

0

1

Ásványtani Tanszék

23

0

1

Általános-és Alkalmazott Földtani Tanszék

23

0

1

Társadalom-és Gazdaságföldrajzi Tanszék

23

0

1

Kémiai Intézet I. (analitikai kémia)

23

0

1

Kémiai Intézet II. (preparatív kémia)

23

0

1

Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék

23

0

1

Operációkutatási Tanszék

23

0

1

V.

A Kari Tanács a Kar 2008 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

VI.

A Kari Tanács a HKR TTK-ra vonatkozó szabályainak kiegészítését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

/A Kari Tanács a Határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

VII.

A Kari Tanács a Környezet 2010, 15. Nemzetközi Vaskongresszus, Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen, Varga Tamás módszertani napok című rendezvényeket az Eötvös Workshop in Science rendezvényei közé felvette.

/A Kari Tanács a Határozatot ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett hozta./

 

 

VIII.

Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

ˇ       Gánti Tibor a Kar egykori oktatója elhunyt.

ˇ       Császár Ákos, professzor emeritus Akadémiai Aranyérem elismerést kapott.

ˇ       A Kari Tanács következő ülése 2009. június 17-én lesz.

Nagy Béláné a FDSz képviseletében tájékoztatást adott a börzsönyi kirándulásról és a majálisról.

kmf.

 

 

 

Kisfaludy Gyula s.k.
titkárságvezető

Michaletzky György s.k.
dékán