Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-590/2009. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2009. november 19.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2009. november 18-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet és a napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatokat – a Kari SzMSz III. kötet módosítása és a Kari Tanács bizottságainak kiegészítése - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Haas János kutatóprofesszori kinevezését határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez  23 igen,   0 nem szavazattal támogatta.

Juhász Gábor tudományos tanácsadói kinevezését határozatlan időre a Biológiai Intézethez  23 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

              Györgyi Géza adjunktusi kinevezését a Fizikai Intézethez 23 igen, 0 nem,

Székely Ferenc adjunktusi kinevezését a Fizikai Intézethez 22 igen, 1 érvénytelen,

Koltai János adjunktusi kinevezését a Fizikai Intézethez 23 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

 

Makk Judit tanársegéd kinevezését határozatlan időre a Biológiai Intézethez 22 igen, 1 nem,

Herényi Márton tanársegéd kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez                   23 igen,   0 nem szavazattal támogatta.

 

III.

A Kari Tanács titkos szavazással

Csörgő Tamás részére     23 igen,       0 nem szavazattal címzetes egyetemi tanári cím,

Csuzdi Csaba részére  23   igen, 0    nem szavazattal címzetes egyetemi tanári cím,

Jedlovszky Pál részére   23  igen,    0 nem szavazattal címzetes egyetemi docensi cím adományozását javasolja.

 

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással (22  igen, 1 érvénytelen) Simon László részére     

professor emeritusi cím adományozását javasolja.

V.

A Kari Tanács  titkos szavazással javasolja az Egyetemi Doktori Tanács

tagjává Bartholy Juditot ( 21 igen, 1 nem, 1 érvénytelen)

és póttagjává Szigeti Zoltánt ( 23 igen, 0 nem).

 

VI.

A Kari Tanács titkos szavazással a docensi pályázatok kiírásáról a következő döntést hozta:

 

 

Igen

Nem

Érvénytelen

Anyagfizikai Tanszék

22

1

0

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék félállás

22

0

1

Geofizikai és Űrtudományi tanszék

22

0

1

Analízis Tanszék

23

0

0

Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék

23

0

0

Kémiai Intézet/ Analitikai kémia

22

1

0

Kémiai Intézet/ Preparatív kémia

22

1

0

 

 

 

VII.

A Kari Tanács a HÖK javaslatát a bizottsági tagok cseréjére az alábbiak szerint fogadta el:

 

 - a Tanulmányi –és Oktatási Bizottságba Jánosi Attila Zsolt helyére Lellei Nóra delegálását egyhangú szavazattal,

 

- a Jegyzetbizottságba, a Kreditátviteli Bizottságba és a Fegyelmi Testületbe Jánosi Attila Zsolt helyére Dukán András Ferenc delegálását egyhangú szavazattal.

 

VIII.

 

A kari SzMSz III. kötetének módosítására irányuló indítványt a Kari tanács egyhangúan elfogadta.

IX.

 

A Kari Tanács a gyógyszerkutató mesterszak alapítását az elfogadott módosításokkal (22 igen, 1 tartózkodás) javasolja.

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

X.

 

A Kari Tanács a Küldetésnyilatkozatról az 1. számú melléklet szerinti véleményt alakította ki.

/A Kari Tanács határozatát 22 igen, 1 tartózkodás mellett hozta./

XI.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

· Gács András egyetemi docens elhunyt

· az ImmunoGenes Kft, az European Venture Contest hetedik középdöntőjén a 10 legjobb cég közé került.

· Magyar Regionális Tudományi Társaságtól – Jakobi Ákos, a Regionális Tudományi Tanszék egyetemi adjunktusa a regionális tudomány művelésében elért eredményeiért Kiváló Ifjú Regionalista Díjat kapott.

· A Kari Tanács következő ülése 2009. december 9-én lesz.

· Jánosi Attila Zsolt tanácsi helyett Dukán András Ferenc lesz a Kari Tanács tagja.

Kisfaludy Gyula bejelentette, hogy visszavonulására tekintettel titkári posztjáról lemond.

Détári László szakképzési hozzájárulással kapcsolatos revizori vizsgálatról adott tájékoztatást.

 

kmf.

 

 

 

 

 

Kisfaludy Gyula s.k.
titkárságvezető

Michaletzky György s.k.
dékán