A Kari Tanács 2009. november 18 –i határozatainak  1. számú Melléklete

A Természettudományi Kar Tanácsának állásfoglalása az ELTE Küldetésnyilatkozatával kapcsolatos szenátusi előterjesztésre

A Kari Tanács észrevételei a következők:

A Kari Tanács egyetért a Küldetésnyilatkozat szerkezetével, amely szerint az első rész magát a küldetést határozza meg, a második rész az ebből levezethető célokat, a harmadik rész pedig a célok eléréséhez szükséges törekvéseket.

Ugyanakkor a Kari Tanács álláspontja szerint a küldetésnyilatkozat egészének alapjában véve hosszú távú célokat kell kifejeznie, tartózkodnia kell a túlságosan napi problémákat visszatükröző kérdések kifejtésétől.

Végezetül a Kari Tanács fontosnak tartja a küldetésnyilatkozatban megjeleníteni azt, hogy egyetemünknek évszázados hagyományai vannak, ezek során összegyűlt értékeket a jelen körülmények között is fontosnak tartjuk. Különös hangsúlyt ad ennek az a tény, hogy Magyarországon mintha újkeletű divatja lenne annak, hogy melyik felsőoktatási intézmény tud minél hosszabb múltat megálmodni magának. 

 

Mindezek alapján a Kari Tanács a következő szövegszerű javaslatot teszi:

 

Küldetésnyilatkozat

Az ELTE az európai hagyományokra épülő minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja, küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása, a tudomány művelése és a tudományos eredmények átadása, a magyar társadalom, valamint az emberiség valós, hosszú távú igényeinek felismerése és kielégítése.

Az ELTE célja, olyan korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan művelt, értelmiségiek képzése,

- akik képesek felismerni, megfogalmazni, és elemezni szakterületük problémáit, együtt tudnak működni más szakterületek képviselőivel és képesek felelős döntések meghozatalára - akik keresik a konszenzust, értik és tisztelik a különböző kultúrákat, hagyományokat,

- akik tudatában vannak egyéni felelősségüknek a szűkebb környezetük, Magyarország, Európa és az emberiség jövője iránt,

- akik képviselik a szakmaiság, a szolidaritás, a humánum értékeit és

-    akik tiszteletben tartják az általános etikai normákat, emberi méltóságot, és erre figyelemmel a gondolat és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Mindezek érdekében az ELTE arra törekszik, hogy

- az egyetemi polgárok együttes munkájával hallgatóink számára értékes, a munkaerőpiacon jól hasznosítható, korszerű tudást, modern gondolkodást, versenyképes diplomát nyújtson;

- képzési szerkezetében minden szakterületén kiemelt szerepet kapjon a legmagasabb szintű diplomát, illetve tudományos fokozatot adó képzés;

- világszínvonalú a komplex társadalmi kihívásokra válaszolni képes a megoldandó társadalmi és technológiai problémákra koncentráló kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet folytasson, európai mezőnyben is versenyképes kutatóegyetem legyen;

- hatékony tehetséggondozást alakítson ki; kutatóegyetemként növelje a magasan kvalifikált, és produktív oktatók/kutatók arányát, vonzó oktatási és kutatóhelyi környezetet teremtve számukra;

- a közép-európai régió egyik vezető tudásközpontjává váljon.

E célkitűzések megvalósítását az egyetem vezetése, oktatói, kutatói, hallgatói és munkatársai egymás és az egyetemi vezetés partnereiként segítik.

Budapest, 2009. november 18.

Michaletzky György sk.
dékán