5. sz. melléklet

 

 

Határozat

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a Felvételi Szabályzat kari különös részét az alábbiakban javasolja módosítani.

 

Indoklás: A korábbi szabályzat gyakorlati alkalmazása az OKM Oktatási Hivatal informatikai szolgáltatásainak elégtelensége miatt folyamatos gondokat okozott. A módosítások jelentősen megkönnyítik a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató szerkesztését, miközben a pontszámítás elvei csak kis mértékben változtak.

 

 

A szövegváltoztatások piros színnel vannak kiemelve.  A jelenlegi szabályzat a http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II_FELV.pdf webhelyen található.

 

 

 

A Természettudományi Karra vonatkozó különös szabályok

 

A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele

36. §

(1) A Kar a külföldön vagy külföldi középiskolában folytatott tanulmányok alapján tanulmányi pontokat nem számol.

(2) A Kar alapképzés esetében az érettségi bizonyítványban szereplő eredményeket, mesterképzés esetében a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumban szereplő eredményeket veszi figyelembe a 2001. évi C. törvénnyel (Elismerési tv.) és a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel összhangban.

 

 

Pontszámítás mesterképzésben

37. §

 

(1) A kar a mesterképzésre jelentkező felvételi pontszámának számítását az alábbiak szerint határozza meg maximálisan 100 pontos rendszerben, mesterszakonként külön részletezett módon.

A szerezhető pontok jogcímei:

- előtanulmányok alapján számított (továbbiakban: hozott pontok)

- felvételi vizsgán szerzett (továbbiakban: szerzett pontok)

- többletteljesítményért megítélt pontok

- előnyben részesítés alapján megítélt pontok

A hozott pontok és a szerzett pontok jogcímeken kapott pontszámok összege nem haladja meg a szakonként meghatározott maximális pontszámot.

(2) Amennyiben a hozott pontok számítása során tört érték adódik, a végösszeget a kerekítés általános szabályai szerint egészre kell kerekíteni.

(3) Amennyiben a pontszámítás vagy annak bármely része kreditek alapján történik (kredittel súlyozott átlag a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdése szerint), de a jelentkező nem kredites rendszerben tanult, a vonatkozó tantárgy heti óraszámát kell kreditértéknek tekinteni.

 

 

 

(4) A hozott pontok számítása szakonként az alábbiak szerint történik:

 

Matematikus és Alkalmazott matematikus mesterszak esetén:

Maximálisan 10 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének kétszerezéséből. További maximálisan 35 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga hétszerezéséből.

 

Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak esetén:

Maximálisan 10 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépéshez elfogadott oklevél minősítésének kétszerezéséből. További maximálisan 20 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga négyszerezéséből.

 

 

Fizikus és biofizikus mesterszak esetén:

Legfeljebb 45 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga kilencszerezéséből.

 

 

Anyagtudomány mesterszak esetén:

Maximálisan 10 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének kétszereséből. További maximálisan 35 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga hétszerezéséből.

Ha a jelentkezésre jogosító végzettség megszerzése óta több mint három év eltelt, a hozott pontok értéke megegyezik a felvételi vizsgán szerzett pontokéval.

 

 

Csillagász mesterszak esetén:

Legfeljebb 20 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének négyszerezéséből és további legfeljebb 20 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga négyszerezéséből.

 

 

Geográfus mesterszak esetén:

Legfeljebb 20 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének négyszerezéséből és további legfeljebb 25 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga ötszörözéséből.

 

 

Geofizikus mesterszak esetén:

Legfeljebb 20 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének négyszerezéséből és további legfeljebb 20 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga négyszerezéséből.

 

Geológus mesterszak esetén:

Legfeljebb 10 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének kétszerezéséből és további legfeljebb 20 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga négyszerezéséből.

 

Meteorológus mesterszak esetén:

Legfeljebb 20 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének négyszerezéséből és további legfeljebb 20 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga négyszerezéséből.

 

Környezettudományi mesterszak esetén:

Legfeljebb 10 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének kétszerezéséből és további legfeljebb 20 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga négyszerezéséből.

 

Biológus mesterszak esetén:

Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga hatszorozásából.

 

Vegyész mesterszak esetén:

Legfeljebb 20 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének négyszerezéséből és további legfeljebb 25 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga ötszörözéséből.

 

 

(5) A felvételiző saját szervezésű felvételi vizsgán szerezhet pontokat szakonként az alábbiak szerint.

 

Matematikus és alkalmazott matematikus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont szerezhető.

 

Biofizikus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont szerezhető. A felvételi eljárás során a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szóbeli felvételi vizsgát biológiából, vagy fizikából kívánja letenni.

 

Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak esetén:

Írásbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető, a motivációs beszélgetésen legfeljebb 10 pont szerezhető.

 

Fizikus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont szerezhető.

 

Anyagtudomány mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont szerezhető.

 

Csillagász mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.

 

Geográfus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont szerezhető.

 

Geofizikus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.

 

Geológus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 60 pont szerezhető.

 

Meteorológus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.

 

Környezettudományi mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 60 pont szerezhető.

 

Biológus mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 60 pont szerezhető.

 

Vegyész mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont szerezhető.

 

(6) A felvételi vizsgák tematikáját szakonként a Kar vagy a szakot gondozó intézet(ek)  honlapján  a tárgyévet megelőző év november 30-ig közzé kell tenni.

 

 

Többletpontok alapképzésben

38. §

A Természettudományi Kar a jelen szabályzat 5. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogcímért nem részesíti a jelentkezőt többletpontban.

 

 

Többletpontok mesterképzésben

39. §

 

(1) Többletteljesítményért minden mesterszakon egységesen legfeljebb 10 pont szerezhető, ami magában foglalja a nyelvtudásért-, az előnyben részesítés jogcímen-, valamint a szakmai többletteljesítményért szerezhető pontokat.

 

(2) Nyelvtudásért szerezhető többletpontok minden mesterszakon egységesen:

Az előtanulmányokhoz kötelezően előírt nyelvvizsgán túl középfokú állami C típusú nyelvvizsga esetén nyelvvizsgánként 2 pont, bármely felsőfokú nyelvvizsga esetén nyelvvizsgánként 3 pont jár.  A nyelvvizsgák számától és szintjétől függetlenül az ezen a jogcímen maximálisan szerezhető többletpontok száma 5.

 

 

(3) Más típusú többletteljesítmény elismerése szakonként differenciáltan történik az alábbiak szerint.

 

Alkalmazott matematikus, biztosítási és pénzügyi matematika és matematikus mesterszak esetén egységesen:

OTDK konferencián elért díjért („OTDK”) 5 pont, intézményi TDK-n elért díjért („TDK”) 2 pont, megjelent, vagy elfogadott referált tudományos közleményért („megjelent/elfogadott publikáció”) 5 pont, (egy dolgozat csak egyszer vehető figyelembe), nemzetközi vagy országos egyetemi versenyen (pl. Schweitzer) szerzett díjért („országos és nemzetközi szakmai verseny”) 5 pont, intézményi szakmai versenyen szerzett díjért („versenyeken való részvétel”) 2 pont jár.

 

Fizikus és biofizikus és mesterszak esetén:

Intézményi vagy országos TDK konferencián elért 1-3. helyezésért („intézményi TDK 1-3. hely”, „országos TDK”) 5 pont, az országosan meghirdetett szakmai tanulmányi versenyen (fizikus mesterszak esetén kizárólag az Ortvay-versenyen) szerzett 1-3. helyezésért („országos tanulmányi verseny”) 5 pont, megjelent vagy elfogadott tudományos közleményért („megjelent/elfogadott publikáció”) 5 pont jár.

A felsorolt jogcímek alapján minden független többletteljesítményért jár többletpont, de egy többletteljesítmény csak egy címen vehető figyelembe.

 

Anyagtudomány mesterszak esetén:

Ha a felvételiző a felvételinél figyelembe vett előtanulmányai során kitüntetéses oklevelet szerzett („kitüntetéses oklevél”), 10 pontot kap. Intézményi vagy országos TDK konferencián elért 1-3. helyezésért („intézményi TDK 1-3. hely”, „országos TDK 1-3 hely”) 5 pont, referált tudományos folyóiratban megjelent vagy elfogadott cikkért („megjelent/elfogadott publikáció”) 5 pont, ismeretterjesztő lapban megjelent cikkért („publikáció”) 2 pont, TDK dolgozatért és előadásért 2 pont, országosan meghirdetett szakmai versenyen szerzett 1-3. helyezésért („versenyeken való részvétel”) 5 pont jár.

 

 

Csillagász mesterszak esetén:

OTDK vagy TDK 1. helyezésért 10 pont, egyéb helyezésért („OTDK 1-3. hely”, „TDK 1-3. hely”) 5 pont, referált folyóiratcikkért („szakmai publikáció”) 10 pont, egyéb publikációért („publikáció”) 5 pont jár - azzal a kikötéssel, hogy egy adott témából írt dolgozatra csak egy címen lehet pontot szerezni (pl. vagy TDK-helyezés, vagy referált közlemény). Földtudományi vagy fizikus mesterdiplomával rendelkezőknek diplománként 2 pont jár.

 

Geográfus, geofizikus, geológus és meteorológus mesterszak esetén egységesen:

OTDK v. TDK helyezésért („OTDK 1-3.hely”, „TDK 1-3. hely”) 3 pont, referált folyóiratban megjelent cikkért („szakmai publikáció”) 3 pont, ismeretterjesztő lapban megjelent cikkért („publikáció”) 2 pont jár - azzal a kikötéssel, hogy egy adott témából írt dolgozatra csak egy címen lehet pontot szerezni (pl. vagy TDK-helyezés, vagy referált közlemény). Földtudományi mesterdiplomával rendelkezőknek diplománként 2 pont jár.

 

Környezettudományi mesterszak esetén:

OTDK v. TDK helyezésért („OTDK 1-3.hely”, „TDK 1-3. hely”) 3 pont, referált folyóiratban megjelent cikkért („szakmai publikáció”) 3 pont, ismeretterjesztő lapban megjelent cikkért („publikáció”) 2 pont jár - azzal a kikötéssel, hogy egy adott témából írt dolgozatra csak egy címen lehet pontot szerezni (pl. vagy TDK-helyezés, vagy referált közlemény).

 

Biológus és vegyész mesterszak esetén egységesen:

10 pontot kap az a felvételiző, aki Országos TDK-konferencián első, második vagy harmadik díjat szerzett („OTDK 1-3. hely”). 5 pontot kap az a felvételiző, aki Intézményi TDK-konferencián első, második vagy harmadik díjat szerzett („TDK 1-3. hely”). 10 pontot kap az a felvételiző, aki a felvételinél figyelembe vett előtanulmányai során kitüntetéses oklevelet szerzett („kitüntetéses oklevél”).

 

(4) Előnyben részesítés jogcímén legfeljebb 6 pont szerezhető egységes kari elvek alapján minden mesterszakon:

 

a)  A hátrányos helyzetű jelentkező aki várhatóan a beiratkozás időpontjáig a huszonötödik életévét még nem tölti be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt - minden jelentkezési helyén 1 többletpontra jogosult.

b) Halmozottan hátrányos helyzet jogcímen 2 pontra jogosult az a már eleve hátrányos helyzetű jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (1997.évi XXXI. tv.) szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós nevelésbe vettek.

c)  A fogyatékossággal élő jelentkező, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, valamint megismerés és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő, fogyatékosság jogcímen minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

d) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, gyermekgondozás jogcímen 2 többletpontra jogosult.

e) Az itt felsorolt jogosultságokat (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a felvételi vizsga megkezdése előtt igazolni kell.

 

 

 

Saját szervezésű vizsga szabályai

40. §

 

A felvételi vizsga minden mesterszak esetében szóbeli. Kivételt képez ez alól a biztosítás és pénzügyi matematika mesterszak, ahol a felvételi vizsga motivációs beszélgetésből és írásbeli vizsgarészből áll.

(1)     A vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt a vizsgát megelőzően 30 nappal írásban értesíteni kell (behívólevél), a vizsgák időszakát a Tájékoztatóban közzé kell tenni.

(2)     A jelentkezők vizsgákra történő beosztásáról a kar vezetője vagy megbízottja dönt.

(3)     A szóbeli vizsgáztatáshoz a szakot gondozó szervezeti egység kérdéseket (tételeket, illetve feladatokat) állít össze, melyet a Tájékoztató megjelenésével egyidejűleg elérhetővé tesz a Kar honlapján.

(4)     A szóbeli tantárgyi vizsga megkezdésekor a vizsgázó a kérdések közül húz. A vizsgáztató bizottság további kérdéseket is feltehet.

(5)     A vizsga részét képezhetik írásbeli feladatok, tesztkérdések is.

(6)     A felvételi vizsgától való távolmaradás a szakra vonatkozó felvételi eljárásból történő kizárást vonja maga után.

 

A felvétel során eljáró bizottságok

41. §

 

(1)     A felvételi vizsgák lebonyolításához a Kar vizsgáztató bizottságokat hoz létre.

(2)     A vizsgáztató bizottságok összeállítása szakonként  történik.

(3)     A bizottságok tagjait – a felvételi bizottság kivételével – az érintett intézetek javaslata alapján az oktatási dékán­helyettes kéri fel és bízza meg.

(4)     Az az oktató, akivel szemben valamelyik, a vizsgáztatást kizáró ok fennáll (aki a vizsgázó közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], vagy akitől a vizsgateljesítmény tárgyilagos elbírálása nem várható el), felkérés esetén köteles ezt jelezni.

 

 

A felvételi  bizottság

42. §

(1)     A felvételi bizottság elnöke a Kar vezetőjének illetékes helyettese, tagjai az Intézetek javaslata alapján a Dékán által megbízott egy-egy oktató, valamint a HÖK képviselője.

(2)     A felvételi bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a vizsgáztató bizottságok vezetőit.

 

 

A vizsgáztató  bizottság

43. §

(1)     A vizsgáztató bizottság elnökből, legalább egy vizsgáztatóból és a Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgatóból áll. A bizottság elnöke csak vezető oktató lehet.

(2)     A bizottság tagjait és elnökét az illetékes Intézet javaslata alapján az oktatási dékánhelyettes bízza meg.

 

A panasztétel

44. §

(1)     A jelentkező a vizsgáztatással kapcsolatos - a vizsgaeredményét befolyásoló - jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt a pontszáma ismertetésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a Kar vezetőjénél. A határidő elmulasztása esetén panasznak nincs helye.

(2)     A Kar vezetője a panaszt három munkanapon belül köteles a felvételi bizottsággal kivizsgáltatni, és annak döntéséről a jelentkezőt értesíteni.

 

 

 

 

Budapest, 2010. április 15.               

                                                                                              Michaletzky György

                                                                                                          dékán