Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-832/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. december 16.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. december 15-én (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán napirend előtt bejelentette, hogy a Kari Tanács új tagja a Földrajz- és Földtudományi Intézet képviseletében Vidéki Imre docens.

 

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Hegyi Gergely tudományos munkatárs adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Biológiai Intézethez (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

 

Ódor Péter adjunktusi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez (Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékre) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

 

Vancsó Ödön adjunktusi kinevezését határozatlan időre, részmunkaidőben a Matematikai Intézethez (Matematikatanítási és Módszertani Központba) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen,

 

Elekes Márton félállású adjunktusi kinevezésének határozatlan időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Analízis Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

           

Herényi Márton tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását helyettesként a Biológiai Intézethez (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

 

Radnai László tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozott időre helyettesként a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

 

Villányi Viktória tanársegédi kinevezését határozott időre a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszékre) 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen,

 

Lagzi István tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Meteorológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

 

Erhardt Zoltánné Dr. Ferencz Orsolya tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását, határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutatási Csoport) 26 igen, 0 nem,0 érvénytelen,

 

Hamar Dániel tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását, határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutatási Csoport) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

 

Lichtenberger János tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását, határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutatási Csoport) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen,

 

Müller Viktor tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását, határozott időre a Biológiai Intézethez (Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta.

 

III.

A Kari Tanács a Földtudomány és Földrajz alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

 

A Kari Tanács a Geológus mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag ( 26 igen) támogatta.

 

A Kari Tanács a Geofizikus mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

 

A Kari Tanács a Fizikus mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

 

A Kari Tanács a Vegyész (osztatlan), továbbá a Vegyész és az Anyagtudomány mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

 

A Kari Tanács a Biofizikus mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

 

 (1- 6. sz. mellékletek)

IV.

      A Kari Tanács a Habilitációs Szabályzat Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására vonatkozó javaslatot (Környezettudományi Szakterületi Bizottság létrehozásáról) egyhangúlag elfogadta.

(7.sz. melléklet)

V.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

A Dékán megköszönte a hallgatóknak a Lovász László egyetemi tanár tiszteletére a Kyoto-díj átvétele okán rendezett köszöntésben való közreműködést.

A Dékán megköszönte a Kari Tanács egész éves munkáját és mindenkinek Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt, és a jelenlévőket meghívta a kar hagyományos évzáró állófogadására.

kmf.

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán