Határozat a Geológus mesterszak képzési tervének módosítására

 

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosította a Geológus mesterszak képzési tervét.

 

 

1. A gg2n6214 Alpok terepgyakorlat gyenge előfeltétele legyen a gg2n1538 és gg2n5538 Alpok-Kárpátok földtana előadás és gyakorlat.

Indoklás:

A korábbi évek során szerzett tapasztalat, hogy a terepgyakorlatra érkező hallgatók felkészültsége előzetes tanulmányok hiányában nem megfelelő, a terepen látott kőzetek, szerkezetek értelmezéséhez jelentős, tanteremben is megszerezhető háttértudásra lenne szükségük.

 

2. A gg2n6214 Alpok terepgyakorlaton az eddigi vizsgakövetelmény érdemjegyről kétfokozatú (teljesítette - nem teljesítette) értékelésre módosul.

Ezzel párhuzamosan a tárgy 2 kredit helyett nulla kredit értékűvé változik.

Indoklás:

Mivel ezzel a rendszerrel az említett témakörben a hallgatók már előzőleg 2 érdemjegyet szereznek, értelmetlen és problémás is a terepgyakorlatot külön osztályozni.

 

3. A „Karotázs és szeizmikus értelmezés Geographics-szel” című tárgy megnevezése „Karotázs és szeizmikus értelmezés digitális technikái”-ra változik.

 

Indoklás:

A megváltozott név jobban kifejezi a tárgy tartalmát.

 

Az új tantervi háló a változások jelzésével Excel formátumban mellékelve.

A változások 2011 őszi félévétől lépnek érvénybe.

 

 

Budapest, 2010. december 16.

 

 

                                                                                         Michaletzky György sk.

                                                                                                       dékán