Határozat a Geofizikus mesterszak képzési tervének módosításáról

 

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosította a Geofizikus mesterszak képzési tervét.

 

1. A Szelvényértelmezés CH-kutató fúrásokban gyakorlat. c. tárgynak (oo2n2313) erős előfeltétele legyen a Kútgeofizikai szelvényezések előadás c. tárgy (oo2n1310).

 

Indoklás:

A gyakorlat sikeres elvégzése a tapasztalatok szerint nem biztosítható az előadáson elhangzó ismeretek nélkül.

 

 

2. Új tárgy a kötelezően választható tárgyak körében:  „Kutatási eredmények megjelenítése”, gyakorlat, 2 kredit, heti 2 óra, tantárgyfelelős: Kovács Gábor (PhD hallgató)

 

A tematika külön lapon mellékelve.

 

Indoklás: Kínálatbővítés.

Az új tantervi háló a változások jelzésével Excel formátumban mellékelve.

A változások 2011 őszi félévétől lépnek érvénybe.

 

Budapest, 2010. december 16.

 

 

                                                                                            Michaletzky György

                                                                                                                        dékán

 


 

 

 

Tantárgy neve:

Kutatási eredmények megjelenítése GY.

 

 

Tantárgy heti óraszáma:

2

 

 

Tantárgy kreditértéke:

2

 

 

Tantárgyfelelős neve:

Kovács Gábor

Tantárgyfelelős tanszéke:

ELTE TTK FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

 

 

Számonkérés rendje:

gyakorlati jegy

 

 

Előtanulmányi feltétel:

nincs

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A kurzus széleskörűen ismerteti az elterjedt vizualizációs programcsomagokat. Számítógépes segítséget nyújt jó minőségű, informatív, de könnyen értelmezhető ábrák, grafikonok, térképek szerkesztésében. Bemutatja a szóbeli és poszteres prezentációs lehetőségeket, trükköket, valamint kitér az animációk szerepére.

 

 

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom: