Határozat a Fizikus mesterszak képzési tervének módosításáról

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosította a Fizikus mesterszak képzési tervét.

Az akkreditált képzési tervhez képest a változtatások a szakmai törzsanyag  T-1 – T-5 tárgyait érintik.

A kutató fizikus szakirányok asztrofizika, atomok és molekulák fizikája, atommag- és nehézion-fizika, kondenzáltanyag fizika, részecskefizika és statisztikus fizika és komplex rendszerek moduljaiban az A blokk tárgyainak  elvégzése a követelmény.

A nem kutató szakirányon, illetve a kutató szakirány biológiai fizika és számítógépes fizika moduljában pedig a T-1 – T-5 tárgyakból legalább kettőt kell az A blokkból teljesíteni, míg a többit a B blokkból.  

(A T-1 – T-5 tárgyak B blokk verziója egyúttal megjelenik a fizika alapszak kutatófizikus - nem nevesített - szakirányán a „Kitekintő ismeretek” témakörben, kötelezően választható tárgyként is.)

A „Gazdasági és menedzsment ismeretek” kötelező alapozó tárgy kötelező jellege megszűnik, párhuzamosan 2 kredittel bővül a szabadon választható tárgyak köre.

A „Fizikai Laboratórium” átkerül a szakmai törzsanyagból az alapozó tárgyak közé „Alkalmazott fizikai módszerek laboratórium” néven.

Indoklás: A képzési terv változtatása lehetővé teszi, hogy a különböző szakirányokat végző hallgatók a nekik megfelelő mélységben sajátíthassák el a szakirány speciális ismereteit.

A tervezett változtatás az akkreditált képzési és kimeneti követelményeket nem érinti.

A változások táblázatos összefoglalása (a képzési terv első félévét érintő mintatanterv) mellékelve.

A módosítások a 2011/2012-es tanév őszi félévétől kezdve lépnek életbe.

 

Budapest, 2010.december 16.

 

 

                                                                                            Michaletzky György

                                                                                                       dékán

 


Új  képzési terv

Alapozó ismeretek

Összes teljesítendő kredit:      7

Összesített heti óraszám:         6

 

tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

A-1

Csoportelmélet

2+0

 

 

 

2

v

A-2

Számítógépes szimulációk

2+0

 

 

 

2

v

A-3

Alkalmazott fizikai módszerek laboratórium

0+2

 

 

 

3

gy

 

óraszám/kredit összesen

6

 

 

 

7

 

 

Szakmai törzsanyag

Összes teljesítendő kredit:      21

Összesített heti óraszám:         16

A blokk

 

Tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

T-1

Atom- és molekulafizika A

2+1

 

 

 

4

v

T-2

Magfizika A

2+1

 

 

 

4

v

T-3

Részecskefizika A

2+1

 

 

 

4

v

T-4

Statisztikus fizika A

2+1

 

 

 

4

v

T-5

Szilárdtest-fizika A

3+1

 

 

 

5

v

 

 

16

 

 

 

21

 

 

B blokk

 

Tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

T-1B

Atom- és molekulafizika B - Molekulafizika

2+0

 

 

 

2

v

T-2B

Magfizika B  - Fejezetek a mag- és részecskefizikából

2+0

 

 

 

2

v

T-3B

Részecskefizika B - A kvantummechanika speciális fejezetei

2+0

 

 

 

2

v

T-4B

Statisztikus fizika B- Önszerveződés és komplex viselkedés

2+0

 

 

 

2

v

T-5B

Szilárdtest-fizika B - Fejezetek az anyagtudományból és a szilárdtestfizikából

2+0

 

 

 

2

v

A blokkok felvétele:

Kutató fizikus szakirány nem „Számítógépes fizika” vagy „Biológia fizika” moduljaiban az A blokk elvégzése kötelező.

A kutató fizikus szakirány „Számítógépes fizika” vagy „Biológia fizika” moduljaiban, illetve a biofizika és környezetfizika szakirányok esetében az A blokkból legalább 8 kreditet kell szerezni. A további, az A blokkban fel nem vett tárgyak a B blokk megfelelő tárgyaival helyettesíthetők. A hiányzó krediteket kötelezően választható speciális előadásokkal kell teljesíteni.

Szabadon választható tárgyak

Összes kredit:                          8

Összesített heti óraszám:         8


Régi képzési terv

1.b

Alapozó ismeretek

Összes kredit:                          6

Összesített heti óraszám:         6

 

tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

A-1

Csoportelmélet

2+0

 

 

 

2

v

A-2

Számítógépes szimulációk

2+0

 

 

 

2

v

A-3

Gazdasági és menedzsment ismeretek *

2+0

#

#

#

2

v

 

óraszám/kredit összesen

6

 

 

 

6

 

 

Szakmai törzsanyag

Összes kredit:                          24

Összesített heti óraszám:         18

 

tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

T-1

Atom- és molekulafizika

2+1

 

 

 

4

v

T-2

Magfizika

2+1

 

 

 

4

v

T-3

Részecskefizika

2+1

 

 

 

4

v

T-4

Statisztikus fizika

2+1

 

 

 

4

v

T-5

Szilárdtest-fizika

3+1

 

 

 

5

v

T-6

Fizikai laboratórium

0+2

 

 

 

3

gy

Szabadon választható tárgyak

Összes kredit:                          6

Összesített heti óraszám:         6