Határozat a Biofizikus mesterszak képzési tervének módosítására

 

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosította a Biofizikus mesterszak képzési tervét.

 

·       F-2 „Kalkulus II (2. szemeszter2+1)” és F-3 „Vektorszámítás (1. szemeszter 2+1)” helyett összevontan „Vektorszámítás (1. szemeszter, 4+2)” kerül meghirdetésre.

·        B-1 és B-2 „Bevezetés az állattanba I-II” (1. és 2. szemeszter, 2x 2+0) helyett „Bevezetés az állattanba (1.szemeszter 4+0)” kerül meghirdetésre.

·       „Atomok és molekulák fizikája – Biofizika laboratórium (haladó szintű)” labor átkerül az 1. szemeszterből a 2. szemeszterbe.

·       B-8 „Élettan gyakorlat” és B-9„Sejtbiológia” helyet cserél, az előbbi az első, az utóbbi a második szemeszterbe kerül.

·        F-2 „Kalkulus II (2. szemeszter 2+1)” bekerül a Differenciált szakmai anyagba,csökkentve a kötelezően választható speciális előadások számát.

·        

Indoklás: A hivatkozott változtatásokat a fizika és biológia alapszak képzési tervének megváltozása tette szükségessé, mivel a biofizikus mesterszak részben ezeknek a képzéseknek az előadásaira épül.   

A változások táblázatos összefoglalása mellékelve.

A változtatások a 2011/2012-es tanév első félévétől lépnek érvénybe.

 

 

 

Budapest, 2010. december 16.

 

 

                                                                                            Michaletzky György

                                                                                                       dékán

Új képzési terv

Alapozó ismeretek / Fizika alapozó tantárgyak

Összes kredit:                          31

Összesített heti óraszám:         31

 

 

tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

F-1

Kalkulus I.

2+1

 

 

 

3

v,gy

F-2

Kalkulus II. (átkerült a differenciált szakmai anyag tantárgyai közé)

 

2+1

 

 

3

v,gy

F-3

Vektorszámítás

2+1

 

 

 

3

v,gy

F-3

Vektorszámítás

4+2

 

 

 

6

v,gy

F-4

Differenciálegyenletek a fizikában I.

 

2+1

 

 

3

v,gy

F-5

A fizika numerikus módszerei I.

 

1+2

 

 

3

v,gy

F-6

Általános fizika

4+2

 

 

 

6

v,gy

F-7

Termodinamika

 

2+1

 

 

3

v,gy

F-8

A statisztikus fizika alapjai

 

2+0

 

 

2

v

F-9

Atom- és kvantumfizika

3+2

 

 

 

5

v,gy

 

óraszám/kredit összesen

20

11

 

 

31

 

Jelmagyarázat: kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gy = gyakorlati jegy

 

Alapozó ismeretek / Biológia alapozó tantárgyak

Összes kredit:                          31

Összesített heti óraszám:         31

 

 

tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

B-1

Bevezetés az állattanba I.

2+0

 

 

 

2

v

B-2

Bevezetés az állattanba II.

 

2+0

 

 

2

v

B-1

Bevezetés az állattanba

4+0

 

 

 

4

v

B-3

Bevezetés a növénytanba

2+0

 

 

 

2

v

B-4

Bevezetés a biokémiába I.

2+0

 

 

 

2

v

B-5

Bevezetés a biokémiába II.

 

0+3

 

 

3

gy

B-6

Biokémia és molekuláris biológia I

 

4+0

 

 

4

v

B-7

Élettan

2+0

 

 

 

2

v

B-8

Élettan gyakorlat

0+3

0+3

 

 

3

gy

B-9

Sejtbiológia

2+0

2+0

 

 

2

v

B-10

Fejlődés- és molekuláris genetika

 

2+0

 

 

2

v

B-11

Ökológia

2+0

 

 

 

2

v

B-12

Természet és környezetvédelem

 

 

 

2+0

2

v

B-13

Szerves kémia

 

3+0

 

 

3

v

 

óraszám/kredit összesen

15

14

 

2

31

 

Jelmagyarázat: kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gy = gyakorlati jegy


Szakmai törzsanyag és differenciált szakmai anyag

Szakmai törzsanyag

Összes kredit:                          32

Összesített heti óraszám:         27

 

 

tantárgy

félév – heti óraszám

kr

ért

 

 

1

2

3

4

 

 

T-1

Biofizika I.

 

2+0

 

 

2

v

T-2

Biofizika II.

 

 

2+0

 

2

v

T-3

Szerkezetvizsgálati módszerek a biofizikában

 

2+0

 

 

2

v

T-4

Kvantitatív modellek a sejt- és fejlődésbiológiában

 

2+0

 

 

3

v

T-5

Makromolekulák

 

 

2+0

 

3

v

T-6

Biológiai rendszerek statisztikus fizikája

 

 

2+0

 

3

v

T-7

Atomok és molekulák fizikája – Biofizika laboratórium (haladó szintű)

0+5

0+5

 

 

7

gy

T-8

Biofizikus szakszeminárium

0+2

 

 

 

2

gy

T-9

Géntechnológia és fehérjemérnökség

 

0+4

 

 

4

gy

T-10

Bioinformatika

2+2

 

 

 

4

gy

 

óraszám/kredit összesen

6

15

6

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gy = gyakorlati jegy

 

Differenciált szakmai anyag

 

A differenciált szakmai anyagból 17 kreditet kell teljesíteni.

 

Összes kredit:                          17

Összesített heti óraszám:         17

 

 

tantárgy

előadás+gyakorlat

(kredit = heti óraszám)

F-2

Kalkulus II.

2+1

D-1

Biomechanika és biooptika

3+0

D-2

Elméleti evolúcióbiológia

3+0

D-3

Polimerek és membránok biofizikája

2+0

D-4

Az érzékelés biofizikája

2+0

D-5

Környezet-biofizika

2+0

D-6

Biológiai fizika

2+0

D-7

Gráfok a bioinformatikában

2+0

D-8

Perl programozás és hálózatok a bioinformatikában

2+0

D-9

Számítógépes képfeldolgozás természettudományos alkalmazásai

2+0

D-10

Modern képalkotó technikák a biológiában

2+0

D-11

Bioenergetika

2+0

D-12

Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai

2+0

D-13

Fehérjeszerkezetek elméleti vizsgálata

2+0

D-14

Idegrendszeri modellezés

2+0

D-15

Fraktálnövekedés

2+0

D-16

Biológiai nanostruktúrák

2+0

D-17

Szén nanoszerkezetek

2+0

D-18

Biológiai nanorendszerek fizikája

2+0

D-19

Bioanyagok

2+0

D-20

Szerves spektroszkópia

2+0

D-21

Természetes szénvegyületek

2+0

D-22

Fizikai kémia

3+0

D-23

A fehérjekrisztallográfia módszerei

2+0

D-24

BioNMR spektroszkópia

3+2

D-25

Fehérjék és peptidek térszerkezet-vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel

2+0

D-26

Molekuláris informatika

2+2

D-27

Kvantumkémiai molekulamodellezés a gyakorlatban

1+1

D-28

Szerkezeti bioinformatika

2+0

D-29

Elválasztástechnika

2+0

D-30

Immunológia I.

2+0

D-31

Molekuláris sejtbiológia

4+0

D-32

Genetika és populációgenetika

4+0

D-33

Biotechnológia - Mikrobiológia

3+0

D-34

Molekuláris biológia

2+0

D-35

Motorfehérjék

2+0

D-36

Makromolekulák molekuláris grafikája

0+2

D-37

Szerkezeti bioinformatika

2+2

D-38

Bevezetés a rendszerbiológiába

2+0

D-39

Neurofiziológia I.

2+0

D-40

Neurofiziológia II.

2+0

D-41

Neurokémia

2+0

D-42

Méréstechnikák a neurobiológiában I.

2+0

D-43

Méréstechnikák a neurobiológiában II.

2+0

D-44

Elektrofiziológia

2+0

D-45

Genomika

2+0

D-46

Az eukarióta génműködés szabályozása

2+0

D-47

Prokarióta génszabályozás

2+0

D-48

A fotoszintézis és evolúciója

2+0

D-49

Molekuláris evolúció

2+0

D-50

A sejtváz

2+0

D-51

Evolúciós ökológia

2+0

D-52

Evolúciós játékelmélet

2+0

D-53

Enzimmechanizmusok felderítése

1+2

D-54

Flouoreszcencia spektroszkópia

1+2

D-55

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata

1+1

D-56

Szignálfehérjék működésének szerkezeti alapjai

2+0

D-57

Fehérje- és genomevolúció

2+0

D-58

Molekuláris növénybiológia

3+0