Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-70/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. február 17.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. február 17-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Németh Tibor részmunkaidős adjunktusi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez 27 igen, 0 nem,

Sedlák Éva tanársegédi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez 26 igen, 1 érvénytelen,

Krebsz Melinda tanársegédi kinevezését határozott időre a Kémiai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Zábrádi Zsolt tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Schwertner János gyakorlati oktatói kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez 26 igen, 1 nem szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács a Fegyelmi Testület elnökének Tichy Gézát (27 igen, 0 nem) és alelnökének Szalay Mihályt (27 igen, 0 nem) választotta.

IV.

A Kari Tanács 26 igen, 1 érvénytelen szavazattal a melléklet szerint elfogadta a Kari Tanács 2009/2010. tanév II. félévi üléstervét.

V.

A Kari Tanács egyhangúan hozzájárult a Proteomikai Csoport működésének az előterjesztésben foglaltak (2. számú melléklet) szerinti meghosszabbításához.

 

 

VI.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·        Elhunyt Gyurján István professzor emeritus (Biológiai Intézet/Növényszervezettani Tanszék).

·      Elhunyt Kugler Elvira egyetemi docens, a Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tanszék munkatársa volt nyugdíjba vonulása előtt.

·      Elhunyt Telbisz Ferenc fizikus-informatikus, az ELTE Információtechnológiai Központ vezetője.

·       2009. december 9-én vehette át az MTA doktora oklevelet Faragó István, Gubicza Jenő, Károlyi Gyula, Málnási Csizmadia András  és Szenes György.

·      Gráf László professzor Szilárd Leó ösztöndíjban részesült.

·      A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat idei nyertesei:

§  Kosztolányi András és Papp Krisztián (Biológiai tudományok)

§  Kovács Zsolt                  (Fizikai tudományok),

§  Novák Zoltán                 (Kémiai tudományok),

§  Novothny Ágnes                        (Földtudományok).

·      Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány „Kiemelkedő PhD/DLA munkák elismerésére” kiírt ösztöndíjában részesült Papp Krisztián és Pál András.

·      In memoriam Gábor Dénes oklevelet vehetett át Náray-Szabó Gábor akadémikus, a Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanára.

·      Az MTA Kémiai Osztály 2009. évi Zemplén Géza Ifjúsági Díját a Szerves Kémiai Tanszék adjunktusa, Novák Zoltán kapta megosztva.

·      A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szent-Györgyi Albert-díjat kapott Fried Ervin, professor emeritus.

·        A kutatóegyetemi címre szóló pályázat beadásra került. Az eredményhirdetésre azonban az eredetileg meghirdetett február 10-e helyett csak március 10-én kerül sor.

·        Ugyancsak március 10-én kerül sor a TÁMOP 4.2.1.B pályázat („A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül”) eredményhirdetésére.

 

·      A Kari Tanács következő – rendkívüli - ülése 2010. március 3-án lesz, összehívására a rektori pályázatok véleményezése céljából kerül sor.

kmf.

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán