Javaslat a Proteomikai Csoport működésének meghosszabbítására

 

A Biológiai Intézet Tanácsa egyhangúlag (14 igen, 0 nem szavazat) javasolja a Proteomikai Csoport működésének újabb 3 évre történő meghosszabbítását és a Csoport tevékenységéért felelős személyként Dr. Juhász Gábor tudományos tanácsadó kijelölését.

 

A Biológiai Intézet Proteomikai Csoportja a 2007. március 1-i létrehozása eltelt időszakban eredményes és magas színvonalú kutatómunkát végzett. Közreműködött az ELTE Cellkom RET pályázatban. A Csoport saját kutatásai mellett segítette a Biológiai Intézet több oktatójának kutatómunkáját. Ennek során a Csoport laboratóriumi felszereltsége és módszertana úgy fejlődött, hogy az segítette az Intézetben folyó munkák proteomikai megközelítését illetve feldolgozását.

A Csoport munkatársainak közreműködésével készült publikációk jegyzéke megtalálható a http://proteom.elte.hu honlapon.

A Csoport főleg PhD hallgatók oktatásában vett részt, emellett számos TDK-s és szakdolgozatos hallgató munkáját irányította.

Az elmúlt három évre vonatkozóan feladatuk volt az is, hogy vegyenek részt egy olyan oktatási program (MSc. szak) kidolgozásában, amely lehetővé teszi a komplex rendszerbiológiai témájú képzést. Erre előkészületek történtek: a Csoport munkatársai szakirodalmazási munkát folytattak.

A Szerkezeti Biokémia Mesterképzés rendszerbiológiai kurzusa számára dolgoztak ki tematikát, ennek oktatása 2010 februárjában kezdődik.

A Csoport kutatómunkáik végzéséhez szükséges anyagi kereteket pályázati forrásaik biztosították. Az EGIS-szel kötött kutatási megbízásból az első évben részben hozzájárultak bérkereteikhez.

 

A Csoport feladatai a 2010. március 1. és 2013. március 1-je közötti időszakban:

 

  1. Tovább folytassa a színvonalas proteomikai kutatásokat kapcsolódva az intézet más tanszékein kialakult genomikai, sejtbiológiai, molekuláris- és szerkezeti biológiai, szabályozásbiológiai, elméleti biológiai, bioinformatikai kutatásokhoz.
  2. Ezen kutatások alapján az Egyetemen keresztül benyújtott pályázatokból és bevételes tevékenységekből teremtse meg működése költségeit, fejlessze a laboratórium módszertanát és felszereltségét.
  3. Kiegészítő feladatként a csoport tagjai vegyenek részt a Biológiai Intézet oktatási munkájában, elsősorban PhD. hallgatók fogadásában, illetve szakdolgozatok, TDK munkák irányításában.
  4. A Csoport tagjai továbbra is vegyenek részt egy, a rendszerbiológiai képzést is tartalmazó mesterszak előkészítésében.

 

Budapest, 2010. február 10.

 

                                                                                        Michaletzky György s.k.

                                                                                                    dékán