Eötvös Loránd Eötvös Loránd Tudományegyetem                   DT-355/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. június 17.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. június 16-án (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán napirend előtt a Kar Kiváló Hallgatója oklevelet adott át Zahorecz Saroltának és Pandur Krisztinának.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Csanád Máté adjunktusi kinevezését a Fizikai Intézethez határozatlan időre (Atomfizikai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Forman Balázs adjunktusi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez határozatlan időre (Gazdaságföldrajzi Tanszékre) 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Backhausz Ágnes tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Matematikai Intézethez (Valószínűségelméleti Tanszékre) 26 igen, 1 nem szavazattal,

Ónodi Zsolt tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Társadalom és gazdaságföldrajz Tanszékre) 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Szűcs Zsolt tanársegédi kinevezését határozott időre a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékre) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Iván Gábor részfoglalkozású tanársegédi kinevezését határozott időre, a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Kőszegi Margit részfoglalkozású tanársegédi kinevezését határozott időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Regionális Tudományi Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Reisz András részfoglalkozású tanársegédi kinevezését határozott időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Meteorológiai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Gaál Áron részfoglalkozású gyakornoki kinevezését határozott időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Meteorológiai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Ronkayné Tóth Mária gyakorlati oktatói kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék) 27 igen, 0 nem szavazattal támogatta.


III.

A Kari Tanács titkos szavazással a tanszékvezetői pályázatokat a következők szerint véleményezte:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Lőw Péter
(Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék)

27

0

0

Nyitray László
(Biokémiai Tanszék)

27

0

0

Frei Zsolt
(Atomfizikai Tanszék)

25

1

1

Hudecz Ferenc
(Szerves Kémiai Tanszék)

24

1

2

Láng Győző
(Analitikai Kémiai Tanszék)

26

0

1

A dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy a Fizikai Kémiai Tanszékre érkezett tanszékvezetői pályázatok véleményezése az elbírálás során történt formai hiba miatt lekerült a Tanács napirendjéről, azokat a megismételt intézeti tanácsi szavazást követően egy későbbi ülésén fogja véleményezni.

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az egyetemi docensi pályázatokat:

 

igen

nem

Györgyi Géza
Anyagfizikai Tanszék

27

0

Csordás András (félállás)
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

27

0

Székely Balázs
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

27

0

Fehér László
Analízis Tanszék

27

0

V.

A Kari Tanács a Szenátusi előterjesztéseket az alábbiak szerint véleményezte:

a) A Kari Tanács a HKR módosításáról (honorácior képzés) 19 igen, 3 nem, 5 tartózkodás mellett az 1. számú melléklet szerinti véleményt alakította ki.

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

b) A Kari Tanács a HKR módosításáról (hallgatói ösztöndíj) szóló szenátusi előterjesztést 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta.

VI.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

ˇ      Kapovits István, a Kémia Intézet egyetemi tanára elhunyt.

 

A dékán megköszönte a Tanács eddigi munkáját, és mindenkinek kellemes pihenést kívánt.

 

kmf.

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán