Határozat

az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete,

a Hallgatói Követelményrendszer módosítására irányuló Szenátusi előterjesztésről

(Honorácior státusz)

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa 19 igen, 3 nem, 5 tartózkodás mellett támogatja a HKR módosítására vonatkozó előterjesztést a következő megjegyzésekkel:

 

 

1. Jelezzük, hogy a 27/D. § (3) bekezdés  szövege az előterjesztés segédlet részében nem egyezik meg a határozatéval.  Mi a határozat szövegével értünk egyet (nem képzési terv, hanem képzési idő túllépése esetén folytatható a honorácior státusz):

 

„A bizottság a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben engedélyezheti a honorácior státusz folytatását abban az esetben, ha a hallgató a Szak képzési idejét túllépi.”

 

2. A 27/A. § (1) bekezdését kiegészíteni javasoljuk egy (c) ponttal:

 

„27/A. § (1)

(c)    akinek a pályázatot megelőzően szakos tanulmányai során nincsen közepesre vagy annál gyengébb eredménnyel teljesített tárgya, továbbá a legutolsó két lezárt félévének a kreditekkel súlyozott átlaga egyenként nem rosszabb 4,40-nél,…”

 

3. A 27/A. § (2) bekezdés megváltoztatását javasoljuk a következő módon:

 

Régi szöveg:

 

„A pályázatot a hallgató azon a karon nyújtja be, amelyen a Szakot végzi. A honorácior státusz megadásáról a pályázat alapján az adott karon erre hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

 

Új szöveg:

 

„A pályázatot a hallgató azon a karon nyújtja be, amelyen a Szakot végzi.  A Kar a honorácior státusz  megadásának feltételeit, esetleges létszámkorlátját részletesebben szabályozhatja. A státusz megadásáról egy megfelelő hatáskörrel felruházott kari bizottság  javaslata alapján dönt.

 

4. A 27/E. § (3) bekezdés megváltoztatását javasoljuk a következő módon:

 

Eredeti szöveg:

 

„A honorácior státuszban teljesített kurzusok nem számítanak be a Szak szabadon választható tantárgyainak kreditértékébe.”

 

Új szöveg:

 

„A honorácior státuszban teljesített kurzusok - a szakhoz rendelt minimális kreditmennyiség 10 százalékának erejéig -  nem számítanak bele a Szak szabadon választható tantárgyainak kreditértékébe.”

 

Indoklás:

A javasolt szabályzattervezet nagy önállóságot ad a karoknak a honorácior státusz odaítélésében, ami a gyakorlatban a státusz értékének devalválódásához vezethet. Ezt megakadályozandó célszerű mind a bemenetre általános és szigorú kritériumokat érvényesíteni (tanulmányi átlag, egyes tárgyak teljesítése), mind pedig a honorácior kedvezmények körét korlátozni (max. 10 %).

 

 

Budapest, 2010. június 16.

                                                                                             

Michaletzky György

                                                                                                                      dékán