Határozat költségtérítés megállapításáról

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa az állami finanszírozásban nem részesülő hallgatók költségtérítését a 2006-ban alapszakot elkezdő hallgatókra nézve a következőképpen állapítja meg.

 

A javasolt díjfizetési kötelezettség azokra a hallgatókra vonatkozik, akik alapképzésben 8, illetve azon mesterképzésben résztvevő hallgatókra, akik az alap-és mesterképzésben együttesen 12 államilag támogatott félévet töltöttek el.

 

Esetükben az első költségtérítéses félévre a fizetendő költségtérítési díj mértéke:

40 000 Ft alapdíj  +  felvett kreditenként 6 000 Ft, de nem több, mint a rájuk érvényes, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított féléves költségtérítési díj.

 

A második költségtérítéses félévre:

60 000 Ft alapdíj  +  felvett kreditenként 6 000 Ft, de nem több, mint a rájuk érvényes, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított féléves költségtérítési díj.

 

Minden további félévben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított rájuk vonatkozó féléves költségtérítési díj fizetendő.

 

 

A Kari Tanács 25 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot.

 

 

Budapest, 2010. május 19.

 

 

                                                                                              Michaletzky György

                                                                                                          dékán