Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-776/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. november 22.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. november 17-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Téglás Flóra tudományos segédmunkatársi kinevezését határozott időre, helyettesként a Biológiai Intézethez (Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékre) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással a docensi pályázatok kiírására tett javaslatot a következők szerint véleményezte:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Biológiai Intézet

     Embertani Tanszék

26

0

0

Földrajz- és Földtudományi Intézet

     Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

26

0

0

Földrajz- és Földtudományi Intézet

    Geofizikai és Űrtudományi Tanszék   

    (geotermika, geofizika)

25

1

0

Földrajz- és Földtudományi Intézet

    Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

     (űrkutatás, felsőlégkör-fizika)

23

2

1

 

 

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal magántanári cím adományozását javasolja Balázs Lajos részére.

A Kari Tanács titkos szavazással 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal címzetes egyetemi tanári cím adományozását javasolja Minárovits János részére.

A Kari Tanács titkos szavazással 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal címzetes egyetemi docensi cím adományozását javasolja Bada Gábor részére.

V.

A Kari Tanács titkos szavazással professor emeritus cím adományozását javasolja

Monostori Miklós egyetemi tanár részére 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Perlné Dr. Molnár Ibolya egyetemi tanár részére 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Sárközy András egyetemi tanár részére 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Halász Gábor egyetemi tanár részére 17 igen, 6 nem, 3 érvénytelen szavazattal.

 

V.

 

A Kari Tanács a Tanári szakirány földrajz modul képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúan (26 igen) támogatta.

A Kari Tanács a Fizika alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúan (26 igen) támogatta.

(1. számú és 2. számú mellékletek)

VI.

A Kari Tanács a Tanári mesterszak földrajz modul képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúan (26 igen) támogatta.        

(3. számú melléklet)

VII.

A Kari Tanács a HKR kari különös részének módosítására tett javaslatokat egyhangúan (26 igen) támogatta.

 (4. számú és 5. számú mellékletek)       

VIII.

A Kari Tanács a Szenátusi előterjesztéseket a következők szerint véleményezte:

 

a) SzMSz I. kötet módosításáról (Az Egyetem adatkezelési szabályai) a Kari Tanács észrevételei a következők:

 

A tervezet 139/A. § (3) és (6) bekezdésében szereplő „adat”, „információ” kifejezés tartalmát pontosítani kell, hiszen pl. a szigorúan bizalmas kezelés nem vonatkozik azokra az információkra, melyhez oktatás közben óhatatlanul is hozzájut az előadó (pl. kik ültek az első sorban). Nem világos, hogy pl. az az információ, hogy ki késett az óráról, milyen kategóriába tartozik.

 

A Kari tanács javasolja, hogy az általa indítványozott korrekciók végrehajtása után a 139/A.§ pontosított változata kerüljön újra a kari tanácsok elé.

 

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

b) Az SzMSz három kötetének és mellékleteinek módosításáról a Kari Tanács észrevételei a következők:

 

Pontatlan az az általános kitétel, hogy ahol a HKR főigazgatóról rendelkezik, ott dékánt kell alkalmazni, mert pl. a 92. § tartalmazza a „kollégiumi főigazgató” kifejezést is.

 

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

 

c) Egyetemi Doktori Szabályzat 6. sz. mellékletének módosítása

 

A Kari Tanács az Egyetemi Doktori Szabályzat 6. sz. mellékletének módosítására (az idegen nyelven folytatott doktori fokozatszerzési eljárás díjának megállapításáról) vonatkozó szenátusi előterjesztést egyhangúan támogatta.

 

d) Egyetemi Doktori Szabályzat módosításai (65-66.§ és 8. számú melléklet)

 

Az EDSZ 65-66. §-ainak és 8. sz. mellékletének (doktori értekezés nyilvánossága) módosítására vonatkozó javaslatot a Kari Tanács a következők megjegyzéssel támogatja:

 

A Kari Tanács javasolja a 8. számú melléklet szövegébe „a jelen nyilatkozat nem jelenti a szerzői jogok átadását” kitétel beszúrását.

 

A Kari Tanács javasolja továbbá, hogy mielőtt a Szenátus határoz a kérdésben, kerüljön sor más egyetemekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával való egyeztetésre.

/A Kari Tanács a határozatot 25 igen és 1 tartózkodás mellett hozta. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

VII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kmf.

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán