Határozat

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a HKR kari különös részének alábbiak szerinti megváltoztatását javasolja.

 

Új paragrafus beszúrása:

484/A §

ad. 64. §

 

(1)   Tanegység teljesítése kétfokozatú skálán is lehetséges, amit a képzési tervben kell rögzíteni. Ebben az esetben az értékelés „teljesítette” vagy „nem teljesítette”.  Ezen értékelésekhez jegy hozzárendelése nem lehetséges, a tanulmányi átlagban számszerűen nem vehetők figyelembe.

 

Paragrafus módosítása:

 

542. § (11)

 

Régi szöveg: 

A felzárkóztató kritériumtárgyak értékelése háromfokozatú.

 

Javasolt új szöveg:

A felzárkóztató kritériumtárgyak értékelése kétfokozatú.

 

Indoklás:

A felzárkóztató kritériumtárgyak értékelésének eddigi gyakorlata nem felelt meg a HKR-nek, az intézetenként eltérő módon zajlott (néhol kétfokozatú, néhol háromfokozatú módon).

Az illető tárgyak értékelésének logikus módja a kétfokozatú értékelés, de ilyen lehetőség a HKR közös részében nem szerepel.

Ugyanakkor a Felsőoktatási törvény szerint:

 

57.

(2) A hallgató teljesítményének értékelése lehet:

a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés,

b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés,

c) a felsőoktatási intézmény által bevezetett, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített más értékelési rendszer, amennyiben az biztosítja az összehasonlíthatóságot.

 

Így szükségessé válik a kétfokozatú értékelési rendszer definíciója a 484/A § beszúrásával (kari különös rész).

Ezzel párhuzamosan módosítani kell az 542. § (11) bekezdését, ami háromfokozatú értékelésről rendelkezett, de formálisan - helyi megfontolások alapján – a múltban csak egy intézet követte.

 

 

Budapest, 2010. november 22.

 

 

                                                                                               Michaletzky György sk.

                                                                                                          dékán