5. számú melléklet

Határozat

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a HKR kari különös részének alábbiak szerinti megváltoztatását javasolja.

 

Indoklás: a 77. § (közös rész) korábbi, a TTK által is támogatott megváltoztatása miatt a kari különös részben megfogalmazott kiegészítés (550. § 3. bekezdés) okafogyottá vált.

 

A 77. § vonatkozó részének érvényben lévő 4. bekezdése:

 

77. §

 (4) 55A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között

a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak,

b) az egységes, osztatlan képzés és a korábbi rendszerű képzés esetén legalább 12

hónapnak kell eltelnie.

 

A kari különös rész érintett jelenlegi megfogalmazása:

550. §

ad 77. §

--------

(3) A hallgató a szakdolgozat témáját és a témavezetőt

a) alapszakon legkésőbb a tanulmányok várható befejezését megelőző 2. félév vizsgaidőszakának megkezdéséig köteles megválasztani.

b) mesterszakon és korábbi rendszerű szakon legkésőbb a tanulmányok várható

befejezését megelőző 3. félév vizsgaidőszakának megkezdéséig köteles

megválasztani.

 

A témaválasztásra vonatkozó kétféle előírás zavaró, ezért az 550 § 3. bekezdésének törlést javaslom.

 

 

Budapest, 2010. november 22.

                                                                                              Michaletzky György sk.

                                                                                                          dékán