Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-701/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. október 21.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. október 20-án (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán napirend előtt bejelentette, hogy a Kari Tanács új hallgatói tagjai: Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Hamow Kamirán Áron, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Szenes Áron, Tischler Orsolya, Tóth Máté, Varga János.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján 24 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az Ügyrendi Bizottságba javasolt új tagot (1. számú melléklet).

 

III.

A Kari Tanács titkos szavazással 24 igen, 1 érvénytelen szavazattal támogatta Hraskó András részfoglalkozású, határozott idejű adjunktusi kinevezését helyettesként a Matematikai Intézethez (Matematikatanítási és Módszertani Központba).

 

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az egyetemi docensi pályázatokat:

Mészáros Róbert (Kémiai Intézet)          25 igen            0 nem

Szalai István (Kémiai Intézet)                25 igen            0 nem

V.

A Kari Tanács az előterjesztés szerint jóváhagyta a Bizottságok hallgatói tagjait (1. számú melléklet).

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

VI.

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (25 igen) elfogadta a Földtudomány alapszak képzési tervének (geofizikus szakirány) módosítására tett javaslatot (2/a. számú melléklet).

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (25 igen) elfogadta a Matematika alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot (2/b. számú melléklet).

VII.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (25 igen) támogatta a Tanári mesterszak fizika szakmai modul képzési tervének módosítására tett javaslatot (3. számú melléklet).

 

VIII.

A Kari Tanács 21 igen, 4 tartózkodás mellett meghozta határozatát az Európai bűnüldözési szaktanácsadó szakirányú továbbképzés alapításáról és indításáról. (4. sz. melléklet)

IX.

      A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (25 igen) meghozta határozatát „Az atomoktól a csillagokig” című előadássorozatra épülő pedagógus-továbbképzési program alapításáról és indításáról (5. számú melléklet).

 

X.

A Kari Tanács 21 igen, 4 tartózkodás mellett elfogadta a Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ nevének Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ névre való változtatását (6. sz. melléklet).

 

XI.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül támogatta a Habilitációs Szabályzat Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítását (7. számú melléklet).

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

XII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

 

 

 

Pálfia Zsolt az FDSz képviseletében bejelentette, hogy:

·         Az FDSZ által a nyugdíjas tagok részére szervezett kirándulás sikeres volt.

·         November 19-én nyugdíjas találkozó lesz, és megköszönte a dékáni vezetésnek a rendezvényhez nyújtott támogatást.

·         November 16-17-én kerül sor a Közalkalmazotti Tanács új tagjainak megválasztására.

Surján Péter, a Kémiai Intézet igazgatója bejelentette, hogy az Intézet honlapjára a vörös iszap üggyel kapcsolatos közérthető tájékozató anyagot töltöttek fel.

 

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán