Határozat

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa 2010. október 20-i ülésén egyhangúlag támogatta a Földtudomány alapszak képzési tervének (geofizikus szakirány, alkalmazott geofizikai modul kötelező tárgyai) alábbiak szerint módosítását:

 

 

Jelenleg érvényben lévő képzési terv szerint:

Új képzési terv szerint:

Kurzus címe

Kód

Félév

Óra

Kredit

Kurzus címe

Kód

Félév

Óra

Kredit

Mélyfúrási geofizika Ea.

og1n1O14

6

2

2

Mélyfúrási geofizika Ea.

og1n1O14

6

3

3

Mérnökgeofizika Ea.

og1n1O13

6

1

1

Törölve

 

 

Indoklás:

 

Az utóbbi években mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban jelentősen megnőtt a mélyfúrási geofizika, különösen annak szelvényértelmezési részének szerepe a szénhidrogén- és nyersanyag-kutatásban, mely indokolttá teszi annak hangsúlyosabb megjelenését az egyetemi oktatásban.

A módosítás azzal az előnnyel is jár, hogy enyhül a képzés utolsó félévében a hallgatókra nehezedő vizsgateher.

 

A változás a 2011/12 tanév első félévétől lép életbe azon hallgatók számára akik addigi képzésük során a két régi tárgy egyikét se teljesítették.

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2010. október 12-i ülésén egyhangúlag (25 igen) támogatta a javaslatot.

 

 

Budapest, 2010. október 21.

 

 

 

                                                                                               Michaletzky György

                                                                                                          dékán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat

 

 

A Kari Tanács 2010. október 20-i ülésén az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta a tanulmányaikat 2010 előtt megkezdett matematika alapszakos hallgatók képzési tervének módosítására irányuló javaslatot:

 

 

A „Gráfok és algoritmusok elmélete” című előadás a továbbiakban nem előfeltétele a „Diszkrét modellezés” és az „Adatbányászat” című tárgyaknak.

 

Ugyanakkor, a  „Gráfok és algoritmusok elmélete” című gyakorlat a továbbiakban előfeltétele a „Diszkrét modellezés” és az „Adatbányászat” című tárgyaknak.

 

A változás 2011 szeptemberétől lép életbe, és azon hallgatókra vonatkozik, akik a „Gráfok és algoritmusok elmélete” című előadást még nem teljesítették.

 

 

A javaslatot a Matematikai Intézet Tanácsa 2010. szeptember 23-án 17 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett támogatta.

 

 

Budapest, 2010. október 21.

 

 

                                                                                              Michaletzky György

                                                                                                          dékán