Határozat

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa 2010. október 20-i ülésén támogatta, hogy az alábbiak szerint tegyen javaslatot a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács felé a tanár-fizikatanár 50 kredites modul képzési tervének megváltoztatására. (A modul azon hallgatókra vonatkozik, akik nem fizika alapképzésük során tanári szakirányuknak megfelelően második tanári szakként a fizika 50 kredites modulját végezték el, és a tanári mesterszakon most további 50 kreditnyi fizika tárgyat hallgatnak.)

 

1. A Fizika szintézise I-II.  (összesen 4 kredit) kikerül a képzési tervből.

2. Az Optika és relativitáselmélet c. tárgy (3 kredit) kikerül a képzési tervből.

3. Az Elektronika laboratórium c. tárgy (4 kredit) kötelező tárgyként kikerül a képzési tervből, átkerül a kötelezően választható tárgyak kínálatába.

3. A szabadon választható kurzusok közül 3 helyett 2 kreditnyit kötelező felvenni.

4. A képzési terv kiegészül 12 kredit értékben elméleti fizika jellegű tárgyakkal, úgymint:

Elméleti mechanika, Elektrodinamika, Kvantummechanika és Statisztikus fizika.

 

Az új képzési terv a változások bejelölésével és további információkkal (ajánlott félév és előfeltételek) a mellékelt táblázatban van összefoglalva.

 

A változtatást 2011 őszétől javasoljuk bevezetni az újonnan felvett hallgatók számára.

 

A javaslatot a TTK Fizikai Intézet Tanácsa 2010. május 7-i ülésén határozatban támogatta.

 

Indoklás:

A 2009-ben indult, első tanári MA évfolyamnál tapasztaltak alapján az 50 kredites modulban a tananyag szakmai részét erősíteni kell.

 

 

Budapest, 2010. október 21.

 

 

 

                                                                                                Michaletzky György

                                                                                                                                                dékán

 


A képzési terv a javasolt változások követésével:

FMA

Fizika tanári modul 50 kredit, 5 félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(más TTK BSc után második modulként, első modul 30 kredit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanegység-kód

cím

jelleg

értékelés formája

eredeti kredit

törölt kredit

új kredit

heti óraszám

ajánlott félév

előfeltételek

 

f2fn1fs1

A fizika szintézise I.

előadás

koll

2

-2

 

2

1

 

 

 

 

f2fn1fs2

A fizika szintézise II.

előadás

koll

2

-2

 

2

2

f2fn1fs1

 

 

 

f3fn1eb1

Elméleti mechanika

előadás

koll

 

 

2

2

1#

 

f3fn2eb1

 

 

f3fn2eb1

Elméleti mechanika

gyakorlat

gyj

 

 

1

1

1#

 

 

 

 

f3fn1eb2

Elektrodinamika

előadás

koll

 

 

2

2

2#

f3fn1eb1

f3fn2eb2

 

 

f3fn2eb2

Elektrodinamika

gyakorlat

gyj

 

 

1

1

2#

f3fn1eb1

 

 

 

f3fn1eb3

Kvantummechanika

előadás

koll

 

 

2

2

3#

f3fn2eb1

f3fn2eb3

 

 

f3fn2eb3

Kvantummechanika

gyakorlat

gyj

 

 

1

1

3#

f3fn2eb1

 

 

 

f3fn1eb4

Statisztikus fizika

előadás

koll

 

 

2

2

4#

f3fn3eb1

f3fn2eb4

 

 

f3fn2eb4

Statisztikus fizika

gyakorlat

gyj

 

 

1

1

4#

f3fn3eb1

 

 

 

f3fn1af1

Alkalmazott fizika I. (Korszerű műszaki alkalmazások alapjai)

előadás

koll

2

 

 

2

3

f3fn1or1

f3fn1kf1

 

 

f3fn1af2

Alkalmazott fizika II. (Energetika, sugárzások, zaj)

előadás

koll

2

 

 

2

4

f3fn1mr1

f3fn1kf1

 

 

f3fn1af3

Alkalmazott fizika III. (Globális környezeti folyamatok)

előadás

koll

2

 

 

2

4

 

 

 

 

f2fn1ft1

A fizika tanítása I.

előadás

koll

1

 

 

1

1

f2fn2ft1

f2fn4dl1

 

 

f2fn2ft1

A fizika tanítása gyakorlat

gyakorlat

gyj

1

 

 

1

1

 

 

 

 

f2fn4dl1

Demonstrációs laboratórium I.

gyakorlat

gyj

2

 

 

3

1

 

 

 

 

f2fn1ft2

A fizika tanítása II.

előadás

koll

2

 

 

2

2

f2fn1ft1

f2fn4dl2

 

 

f2fn4dl2

Demonstrációs laboratórium II.

gyakorlat

gyj

2

 

 

3

2

f2fn4dl1

 

 

 

f2fn2ef1

Elemi fizika I.

gyakorlat

gyj

2

 

 

2

2

 

 

 

 

f2fn2ef2

Elemi fizika II.

gyakorlat

gyj

2

 

 

2

3

f2fn2ef1

 

 

 

f3fn1em1

Elektronika és méréstechnika

előadás

koll

3

 

 

3

1#

 

 

 

 

f3fn4el1

Elektronikai laboratórium

gyakorlat

gyj

4

-4

 

4

2#

 

 

 

 

f3fn1or1

Optika és relativitáselmélet

előadás

koll

3

-3

 

3

1#

 

 

 

 

f3fn1kf1

Kondenzált anyagok fizikája

előadás

koll

3

 

 

3

3#

 

 

 

 

f3fn1mr1

Mag- és részecskefizika

előadás

koll

3

 

 

3

2#

 

 

 

 

f3fn9val

Kötelezően választható speciális kurzusok (fizika)

 

 

6

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

Szabadon választható kurzus

 

 

3

-1

 

 

1-4

 

 

 

 

f2fn2ta1

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

gyakorlat

gyj

3

 

 

 

4

f2fn1fs2

f2fn1ft2

 

 

TANM-FIZ-MZV

Modulzáró vizsga

 

 

0

0

0

0

4

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

50

-12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erős előfeltétel: kövér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyenge előfeltétel: dőlt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#    a fizika alapszak tárgyainak felelnek meg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fizika szintézise I-II

Töröljük. Szerepét az elméleti fizika veszi át nagyobb óraszámmal.

 

 

 

 

 

Elektronikai laboratórium

Töröljük. Átsoroljuk a kötelezően választható tárgyak kínálatába.

 

 

 

 

 

Optika és relativitáselmélet

Töröljük.

 

 

 

 

 

 

 

A bevezetésre kerülő új tárgyak a fizika alapszak képzési tervének részei, tematikájuk ott megtalálható.