Határozat

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa 2010. október 20-i ülésén 21 igen, 4 tartózkodás mellett támogatta, hogy a „Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ” nevet változtasson, és „Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ” néven folytassa tevékenységét.

 

Indoklás:

 

A névváltoztatást a Központ nemzetközi híre (UNESCO), valamint a MAB által 2010 októberében elfogadott „Tudománykommunikáció a természettudományban” mesterszak indítása indokolja.

 

 

Budapest, 2010. október 21.

 

 

                                                                                  Michaletzky György

                                                                                              dékán