Javaslat az Egyetemi Habilitációs Szabályzatnak a Természettudományi Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására

 

 

86.§

(1) A kérelemhez – a pályázó szakterületéről – három tanóra előadás vázlata és egy féléves kollégium tervezete csatolandó.

 

módosítási javaslat:

86.§

(1) A kérelemhez – a pályázó szakterületéről – a képzési tervben szereplő féléves kollégium tervezete és ebből három tanóra előadás vázlata csatolandó.

 

93.§

(2) A KHB az EHB által formailag ellenőrzött habilitációs kérelmeket a jelen szabályzatban megfogalmazott szakmai szempontok alapján megvizsgálja és dönt az eljárás folytathatóságáról. A KHB a habilitációs eljárás folytathatóságáról a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt és a jelölt habilitációs pályázatát az illetékes SZHB elnökének továbbítja.

 

módosítási javaslat:

93.§

(2) A KHB az EHB által formailag és az illetékes SZHB által szakmailag ellenőrzött habilitációs kérelmeket a jelen szabályzatban megfogalmazott szakmai szempontok alapján megvizsgálja és dönt az eljárás folytathatóságáról. A KHB a habilitációs eljárás folytathatóságáról a kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül dönt.

 

99. §

(2) Az SZHB az EHB és a KHB által formailag és tartalmilag ellenőrzött habilitációs kérelmeket szakmai szempontok alapján megvizsgálja és dönt a habilitációs eljárás folytathatóságáról. Ha a jelölt pályázatát nem tartja alkalmasnak a habilitációs eljárás lefolytatására, az eljárás lezárására tett javaslatát -indoklással- megküldi a KHB-nak.

 

módosítási javaslat:

99. §

(2) Az SZHB az EHB által formailag ellenőrzött habilitációs kérelmeket szakmai és tartalmi szempontok alapján megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a KHB felé a habilitációs eljárás lefolytatására. A javaslat egyben tartalmazza a szavazás eredményét valamint a 89. § (1) bekezdése alapján a szakmai bírálókra tett javaslatot is. Ha a jelölt pályázatát nem tartja alkalmasnak a habilitációs eljárás lefolytatására, az eljárás lezárására tett javaslatát -indoklással- megküldi a KHB-nak.

 

módosítási javaslat:

98.§-hoz új bekezdés

(7) Más (hazai, illetve külföldi) felsőoktatási intézményben szerzett habilitáció elfogadásához felkéri az illetékes SZHB-ot, hogy a pályázó által benyújtott anyagot szakmailag és tartalmilag véleményezze. Amennyiben a pályázat megfelel az EHSZ 33.§-ában foglaltaknak, javaslatot tesz a KHB felé a habilitált cím elfogadására. Ha a habilitált cím elfogadásához további igazolások, iratok becsatolására van szükség, akkor a SZHB javaslatára a KHB a hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, a benyújtási határidő megjelölésével. A hiánypótlás időtartama legfeljebb három hónap lehet. A hiánypótlás teljesítése esetén az SZHB javaslatot tesz a KHB felé a habilitált cím elfogadására, vagy elutasítására. A KHB az SZHB javaslatát figyelembe véve a hiánypótlás teljesítésétől számított 60 napon belül javasolja az EHB felé a habilitált cím elfogadását, illetve elutasítását.

 

A javaslatot a Kari Tanács 2010. október 20-i ülésén egyhangúlag (25 igen) támogatta.

 

Budapest, 2010. október 21. 

                                                                                                          Michaletzky György 

                                                                                                                      dékán