A Kari Tanács
2010/2011. tanév I. félévi ülésterve

 

Szeptember 15.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat docensi kinevezésre

3)      Javaslat tanszékvezetői megbízásokra

4)      Javaslat a Kar Választási Bizottságának kiegészítésére

5)      Jubileumi oklevelek adományozása

6)      A Kari Tanács 2010/2011. tanév I. félévi ülésterve

7)      Bejelentések

 

Október 20.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat docensi kinevezésre

3)      Javaslat Európai Bűnügyi Tudományos Elemző szakirányú továbbképzés alapítására és indítására

4)      Javaslat a Habilitációs Szabályzat Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására

5)      Szenátusi előterjesztések véleményezése

6)      Bejelentések

 

November 17.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat docensi, kutatóprofesszori és tudományos tanácsadói pályázatok kiírására

3)      Javaslat egyetemi és főiskolai magántanári, címzetes egyetemi és főiskolai tanári és címzetes egyetemi és főiskolai docensi cím adományozására

4)      Javaslat Professzor emeritusi cím adományozására

5)      Szenátusi előterjesztések véleményezése

6)      Bejelentések

 

December 8.

 

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozására

3)      Bejelentések

 

Budapest, 2010. szeptember 9.