Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-330/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. április 28.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. április 27-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

Bartholy Judit, a Meteorológiai Tanszék vezetője méltatta Bozó Lászlót, majd a Dékán átadta a Kar Emlékérmét.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással Jüttner Alpár tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását határozott időre a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 23 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján az alábbiak szerint fogadta el a Bizottságok hallgatói tagjainak cseréjére tett javaslatot:

 

A Költségvetési Bizottságban Jánosi Attila helyett Dukán András Ferenc megbízását 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett;

 

a Fegyelmi Testületbe Szenes Áron helyett Dukán András Ferenc, Dukán András Ferenc helyett Árendás Péter megbízását 23 igen, 0 nem szavazattal;

 

a Tanulmányi és Oktatási Bizottságba, a Kreditátviteli Bizottságba és Jegyzetbizottságba Dukán András Ferenc helyett Árendás Péter megbízását 23 igen, 0 nem szavazattal.

 

IV.

 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (23 igen) támogatta a Kar Tudományos Diákköri Érmének Szabó Csaba és Miklósi Adám egyetemi docensek részére történő adományozását .

 

V.

 

A Kari Tanács a Kar Kiváló Oktatója címet 23 igen, 0 nem szavazattal adományozza Simon Péter egyetemi docens és 19 igen, 3 nem szavazattal Ónodi Zsolt tanársegéd részére.

 

VI.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (23 igen) támogatta a Kiváló Hallgatója cím adományozását az 1. számú mellékletben szereplő hallgatók részére.

 

VII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (23 igen) elfogadta a Kar 2011. évi költségvetését.

 

 

VIII.

A Kari Tanács egyhangúlag (23 igen) támogatta az 50 kredites kémia tanári modul képzési tervének módosítására tett javaslatot.

 

(2.    sz. melléklet)

IX.

 

A Kari Tanács a Hidrológus szakirányú továbbképzési szak alapítására és indítására tett javaslatokat egyhangúlag (23 igen) támogatta.

 

(3/A-B. sz. melléklet)

X.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (23 igen) támogatta a HKR Karra vonatkozó rendelkezéseinek melléklet szerinti módosítására tett javaslatot.

 

(4.    sz. melléklet)

X.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

ˇ         Horváth Zalán egyetemi tanár és Somlai Lóránt ötödéves geográfus hallgató elhunyt.

 

ˇ         Inzelt György egyetemi tanár és Csányi Vilmos professor emeritus Szilárd Leó ösztöndíjat kapott.

 

ˇ         Virág Attila az ELTE Őslénytani tanszékének doktorandusz hallgatója a Central European Geology című folyóirat fiatal kutatók legjobb tanulmányért járó díjában (Best Paper Award for Young Researchers) részesült (megosztva).

 

 

ˇ         A Duatlon Országos Bajnokságon a Polythlon Klub rövidtávú duatlon csapatának tagjaként állhatott a dobogó legfelső fokára Pálfy Máté, Karunk hallgatója, illetve egyéni versenyben a 6. helyen végzett. Margull Dániel a 7. helyet szerezte meg a korosztályos versenyben.

 

ˇ         Közel két évtizedes sikeres oktatási, kutatási és tudományszervezési tevékenységéért, a Meteorológiai Tanszék kutatási és pályázati tevékenységének erősítéséért, a tehetséggondozás területén elért eredményeiért Bozó Lászlónak a TTK Emlékérmét adományozta.

 

ˇ         2011. május 11-én lesz Eötvös-nap, május 12-én Pázmány-nap, illetve kerül sor a Lágymányosi Eötvös Napok rendezvényeire.

 

ˇ         Détári László dékánhelyettes a Kar költségvetéséről szóló napirendi pont kapcsán beszélt a költségvetési zárolásról, amely várhatóan elvonássá alakul az év során. A Kar költségvetéséből 195 millió forint zárolásra került, így a Kar a tavalyival egyező összeget tud biztosítani a képzés, a doktori iskolák és a terepgyakorlatok támogatására.Dékánhelyettes úr annak lehetőségét is előrevetítette, hogy egy korábbi dékáni utasításban rögzítetteknek megfelelően idén szükség lesz arra, hogy az intézetek közvetlenül járuljanak hozzá a külföldi folyóirat beszerzés költségeihez.

 

ˇ         A következő Kari Tanács 2011. május 18-án lesz.

 

Kürti Jenő, a Fizikai Intézet igazgatója elmondta, hogy a Pázmány-napon Vicsek Tamás egyetemi tanár tartja a Pázmány-előadást.

 

kmf.

 

 

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára