Határozat

 

 

A Kari Tanács a HKR 531. §-ának megváltoztatását kezdeményezi az alábbiak szerint:

 

A jelenleg érvényes szöveg:

531. §

A szabályzat 52. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt a TTK-n azzal a hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő  tanegységet hat érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített.

 

A fenti bekezdésben beidézett paragrafus szövege a következő:

HKR 52. §

(1)El kell bocsátani a hallgatót a szakról, ha

a) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori, nyelvi alapvizsga esetében négyszeri felvétel után sem teljesített;

b)egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy–hat, a tanári mesterképzési szak esetében öt érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített;

c) az óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógia szakján a közoktatási gyakorlatát két alkalommal elégtelenre értékelték;

d) egymást követő két alkalommal nem tette meg a 36. § (1) bekezdése szerinti bejelentését.

(2) A megengedett érdemjegyszerzési kísérletek számát – az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott keretek között – a Különös részben az egyes karokra vonatkozó fejezetek karonként külön-külön határozzák meg.

(3) A szakról való elbocsátás egyidejűleg a hallgatói jogviszony megszűntét is jelenti, ha a hallgató más szakon nem folytat tanulmányokat.

 

 

 

A javasolt új szöveg:

531. §

A szabályzat 52. § (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás értelmében a megengedett érdemjegyszerzési kísérletek száma a Természettudományi Karon hat.

 

Indoklás: A jelenleg érvényes szöveg a HKR 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján  félreérthető, esetleg úgy is értelmezhető, mintha Karunkon az egy tárgyból tett hat sikertelen vizsga lenne az elbocsátás egyetlen jogalapja, így ez vitákra adhat okot.

 

 

Budapest, 2011. április 28.

                                                                      Michaletzky György sk.

                                                                                                                      dékán