Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-1047/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. december 07.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. december 7-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Herczeg Gábor adjunktusi kinevezését a Biológiai Intézethez (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Rosivall Balázs tanársegéd adjunktusi kinevezését az Intézethez (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékre) 25 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Boldizsár Imre tanársegéd adjunktusi kinevezését az Intézethez (Növényszervezettani Tanszékre) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Felföldi Tamás tanársegéd adjunktusi kinevezését az Intézethez (Mikrobiológiai Tanszékre) 26 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Kis Tamás részmunkaidős adjunktusi kinevezésének helyettesként, határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Villányi Viktória adjunktusi kinevezésének határozatlan időre történő meghosszabbítását (feltételesen) a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 25 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Varró Petra tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez (Élettani és Neurobiológiai Tanszék) 26 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Lőrincz Péter tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez (Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék) 25 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Hricisák László részfoglalkozású tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez (Embertani Tanszék) 26 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Regős Ágnes tanársegédi kinevezésének helyettesként, határozott időre történő meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Haas János kutatóprofesszori kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását (feltételesen) a Földrajz- és Földtudományi intézethez 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Iliás Attila ügyvivő szakértő tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez (Immunológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Lukács András tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Prechl József részmunkaidős tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre (feltételesen) a Biológiai Intézethez (Immunológiai Tanszék) 26 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Jüttner Alpár tudományos főmunkatársi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

III.

A Kari Tanács a Fizika alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag támogatta.

A Kari Tanács a Fizikus mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag támogatta.

A Kari Tanács a Földrajz alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot 23 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta.

 (lásd 1. sz. melléklet)

 

IV.

A Kari Tanács a Pályázati Szabályzat módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztésről a 2. számú melléklet szerinti véleményt egyhangúlag (27 igen) alkotta.

 

                                                                       V.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

ˇ         Kovács István professor emeritus (Fizikai Intézet) elhunyt.

ˇ         Prima Primissima Díjat kapott Kroó Norbert, az ELTE díszdoktora, a Kar Társadalmi Tanácsának tagja.

ˇ         Az OTKA Ipolyi Arnold díját kapta Pálfy József, az Általános- és Alkalmazott Földtani Tanszék vezetője.

ˇ         Junior Prima díjat kapott Sik András (Földrajz- és Földtudományi Intézet), továbbá Gyarmati Katalin (Matematikai Intézet), Mátyus Edit (Kémiai Intézet) és Kovács István, a Kőzettani Geokémiai Tanszék volt doktorandusza.

ˇ         Czauner Brigitta, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék doktorandusza,  az ELTE és a MOL Nyrt. közös jelöltjeként vett részt a TEDxYouth@Budapest 2011 Konferencián, ahol előadást tartott.

ˇ         Dux László helyettes államtitkár kérésére a Karon is megállapításra került a képzések önköltségi díja. Az alapszakoké maradt 210 ezer Ft/félév, a mesterszakoké 420 ezer Ft/félév, a felsőfokú szakképzéseké 170 ezer Ft/ félév, a tanárszak természettudományos moduljainak díja 320 ezer Ft/félév.

ˇ         A 2011. december 14-én, 17.30 órától a karácsonyi fogadáson a Kari Tanács minden tagját szeretettel várja.

ˇ         A következő Kari Tanács 2012. január 18-án lesz.

 

Pálfia Zsolt, az FDSz kari titkára bejelentette, hogy november 18-án nyugdíjas találkozó volt, és megköszönte a dékáni vezetésnek a rendezvényhez nyújtott támogatást. December 5-én sikeres Mikulás ünnepséget tartottak.

 

 

kmf.

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára