Eötvös Loránd Tudományegyetem                                               TTK/82/10/2013. (T-9)
Természettudományi Kar                                                             Budapest, 2013. december 11.
Dékáni Titkárság                                                                         

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. december 11-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással Fáy-Siebenbürgen Róbert tudományos főmunkatársi kinevezését részmunkaidőben, határozott időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Csillagászati Tanszék) 22 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta.

 

III.

 

            A Kari Tanács határozott idejű tudományos tanácsadói pályázat kiírását a Regionális Tudásközpontba (FuturICT) egyhangúlag (23 igen) támogatta.

 

IV.

 

            A Kari Tanács határozott idejű tudományos főmunkatársi pályázat kiírását a Matematikai Intézetbe (Operációkutatási Tanszék) egyhangúlag (23 igen) támogatta.

V.

 

            A Kari Tanács a „QualiCont Fórum 2014” szakmai továbbképzés felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia sorozatba egyhangúlag (26 igen) támogatta.

(1. sz. melléklet)

VI.

 

            A Kari Tanács az Egyetemi Habilitációs Szabályzat Karra vonatkozó részének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (28 igen) támogatta.

(2. sz. melléklet)

/ A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

VII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·        Elhunyt Pappné Kovacs Katalin egyetemi docens, az Algebra és Számelmélet Tanszék munkatársa.

·        A Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár Aranyérmek átadására 2013. november 18-án került sor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

Mestertanár Aranyérmet kapott: Nyitray László egyetemi tanár, Csikós György tanársegéd, Weidinger Tamás egyetemi docens, Harangi Szabolcs egyetemi tanár, Kiss Éva egyetemi tanár, Barkács Katalin adjunktus, Kriska György adjunktus.

Pro Scientia Aranyéremben  részesültek az alábbi hallgatók: Batki Júlia - Kémiai és Vegyipari Szekció, Farkas Alexandra - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Nemes Gergő - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció.

Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyért Felelős Államtitkárság Különdíjában részesült Farkas Alexandra - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció.

·        File Mátyás, a Kar matematika alapszakos hallgatója kiváló nemzetközi sportteljesítményéért Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjban részesült.

·        A Kari Tanács következő ülése várhatóan 2014. január 15-én lesz.

 

            Pálfia Zsolt tájékoztatta a Tanácsot, hogy a közelmúltban sikeresen lezajlott a szakszervezet által szervezett nyugdíjas találkozó és a Mikulás ünnepség.

 

            A Dékán megköszönte a Kari Tanács egész éves munkáját és mindenkinek Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt, és a jelenlévőket meghívta a Kar hagyományos évzáró állófogadására, melyre a Gömb Aulában 16.30-tól kerül sor.

kmf.

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára