Határozat

 Eötvös Tudományos Konferenciáról

A Kari Tanács egyhangúlag (26 igen) támogatta a „QualiCont Fórum 2014” szakmai továbbképzés felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba.

 

Általános információk:

A konferencia tervezett időpontja: 2014. január 30.

Helyszín: ELTE Kongresszusi Központ, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Szervezők: QualiCont Nonprofit Közhasznú Kft., ELTE Természettudományi Kar

A konferencia az alábbi honlapon jelenik meg: www.qualicont.com

 

A konferencia előzménye és célja:

            A 17 éve folyamatosan működő QualiCont In Vitro Diagnosztikai Minőségellenőrzési Nonprofit Közhasznú Kft. 16. alkalommal megrendezésre kerülő továbbképző fórumának eddigi helyszínei a következők voltak: 2013. ELTE TTK, 2012: ELTE TTK, 2011: Szegedi Tudományegyetem, 2006-2010: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 2005: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ.

            A QualiCont Nonprofit Közhasznú Kft. az in vitro orvosdiagnosztikai vizsgálatok széles körét átfogó külső minőségellenőrzést (EQA) működtet. Célja az egészségügyi diagnosztikai tevékenység megbízhatóbbá tételén keresztül a betegbiztonság és a magas szintű egészségvédelem elősegítése.

            A konferencia célja:

            A Fórum ingyenes, előakkreditált, kötelező szinten tartó továbbképzés.

A továbbképzés a mikrobiológia és immunológia területét érinti. Az előadásokat a kérdéses szakma területének elismert szakemberei tartják. A klinikai diagnosztikai fórum 2012-es és 2013-as rendezvénye már elnyerte az ELTE TTK támogatását. A fórum lehetőséget biztosít a kutatások legújabb eredményeinek bemutatására, a tudományterület kutatóinak információcseréjére, meglévő kapcsolatok ápolására, erősítésére. A fórum konferenciasorozatba vétele kiemelt jelentőségű, mert ezzel a hazai laboratóriumi orvosközösség történeti anyaintézményét képviselő Természettudományi Kar a szakmai iránti elkötelezettségét is demonstrálhatja. 

Tudományos program:

            A konferencia nyelve magyar. Minden előadás plenáris lesz, időben egymást követve.

(lásd a mellékelt programot)

 

Tudományos bizottság: Elnöke: Prof. Dr. Dux László, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora, Tudományos Tanácsadó Testület elnöke

Tagjai: Dr. Bekő Gabriella, osztályvezető főorvos, Uzsoki utcai Kórház; Prof. Dr. Deák Judit, egyetemi tanár, SZTE ÁOK; Dr. Földesi Imre, intézetvezető egyetemi docens, SZTE ÁOK; Dr. Krenács Tibor, Semmelweis Egyetem; Dr. Márki-Zay János, tudományos munkatárs, SZTE ÁOK; Dr. Nagy Erzsébet, osztályvezető főorvos, BIR; Dr. Toldy Erzsébet, laboratóriumi részlegvezető, Vas Megyei Markusovszky Kórház (önéletrajzok a mellékletben)

 

Szervező bizottság: Prof. Dr. Kovács L. Gábor, egyetemi tanár, MTA tagja, MLDT elnöke; Prof. Dr. Kemény Lajos, egyetemi tanár, MTA doktora, MIT elnöke; Prof. Dr. Matolcsy András, egyetemi tanár, MTA tagja, MPT elnöke; Prof. Dr. Borbényi Zita, egyetemi tanár, MHTT elnöke; Prof. Dr. Márialigeti Károly egyetemi tanár, MTA doktora, MMT elnöke, Dr. Sárkány Erika, Qualicont ügyvezető igazgatója  

Az ELTE Természettudományi Kar oktatói, kutatói és hallgatói számára ingyenesen biztosított a rendezvényen való részvétel. A rendezvény honlapján szerepel az ELTE Természettudományi Kar, mint társszervező.

 

A rendezvény az ELTE SZMSZ Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 39. §-ban az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba vétellel kapcsolatban elvárt célokat megvalósítja, és kielégíti az ott meghatározott feltételeket.

 

 

Budapest, 2013. december 11.

 

 

                                                                                                Surján Péter

                                                                                                     dékán