Határozat képzési tervek módosításáról

 

 

A Kari Tanács módosítja az alábbiakban felsorolt szakok képzési tervét.

 

Fizika alapszak

 

A 2 órás 2 kredites „Vektorszámítás” gyakorlat mellett megjelenik egy választható 4 órás és 4 kredites emelt szintű gyakorlat is. Az emelt szintű és a nem emelt szintű kurzus közti kreditkülönbséget a kötelezően választható vagy szabadon választható tárgyak terhére kell elszámolni. (A mellékletekben a változásokat narancssárga szín jelzi.)

 

A 2 órás emelt szintű „Termodinamika” gyakorlatért korábban csak 1 kredit járt.

Ez most 2 kreditre emelkedik, elismerve azt, hogy a kontaktórákon túl további otthoni tanulást is feltételez a tárgy teljesítése[1].

Az emelt szintű és a nem emelt szintű kurzus közti kreditkülönbséget ez esetben is a kötelezően vagy szabadon választható tárgyak terhére kell elszámolni. (A mellékletekben a változásokat narancssárga szín jelzi.)

 

„Az EU és Magyarország”, valamint a „Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek” kurzusok átkerülnek az őszi félévre.

Indoklás:  egyenletesebb terhelés a félévek szerint. (A mellékletekben a változásokat narancssárga szín jelzi.)

 

Az előfeltételi rendszer számos hibát, hiányosságot és inkonzisztenciát tartalmazott. Ezek korrigálásra kerültek. (A mellékletekben a változásokat zöld szín jelzi.)

 

E változtatásokat a Fizikai Intézet Tanácsa október 14-i és november 11-i ülésein támogatta.

 

A módosítások 2012 szeptemberében lépnek érvénybe.

 

 

Fizikus mesterszak

 

Az "Atomok és molekulák fizikája" moduljában - követve a Kémiai Intézet oktatási változásait - az alábbi tantervi változások történnek (a mellékletekben a változásokat sárga szín jelzi.):

 

A "Biofizika" szakirány kötelezően választható tárgyaiban a következő változások kerülnek bevezetésre (a mellékletekben a változásokat sárga szín jelzi.):

 

E változtatásokat a Fizikai Intézet Tanácsa október 14-i és november 11-i ülésein támogatta.

 

A módosítások 2012 szeptemberében lépnek érvénybe.

 

Földrajz alapszak

 

Az „Általános földrajz” szigorlat  megszűnik.

A szigorlat 4 kreditje helyett 2 tárgy az eddigi 0 helyett 2-2 kreditértékűre változik az alábbiak szerint:

lh1c1544         Természetföldrajzi szintézis ea.           kollokvium     2 kredit

lh1c1154         Társadalomföldrajzi szintézis ea.         kollokvium      2 kredit

 

Az Általános földrajz szigorlat előfeltételei e két tárgyra lépnek érvénybe (Előfeltétel: a tanterv  1. 1.1. - 2.2. moduljának tanegységei; a részleteket a melléklet tartalmazza).

Az Általános földrajz szigorlat, mint más tárgyak előfeltétele, az alábbi formában érvényesül:

A Társadalomföldrajzi szintézis (lh1c1154) lesz az alábbi kötelező tárgyak előfeltétele:

lh1c1175         Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza I. ea. (TGF),

lh1c2175         Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza I. gyak. (TGF),

lh1c1176         Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza II. (TGF);

 

a Természetföldrajzi szintézis ea. (lh1c1544) lesz a az alábbi választandó tárgyak előfeltétele:

lh1c1595         Nagytájaink változó természeti képe (TEF)

lh1c1646         Antropogén geomorfológia (TEF)

lh1c1636         A földrajzi övezetesség (TEF)

 

 

Indoklás:

Az FFI Földrajz Központ sok oktatójának körében már több alkalommal felmerült az igény, hogy a földrajz alapszak II. év végén esedékes Általános földrajz szigorlat a jelentősen megemelkedett hallgatói létszám, az ennek következtében folyamatosan növekvő vizsgaterhek (alapszakos és mesterszakos záróvizsgák, mesterszakok felvételi vizsgái) miatt megszűnjön.  További indok, hogy az eddigiek mellett a nyári vizsgaidőszakban a záróvizsga- és a felvételivizsga-terhek is növekedtek.

 

A változtatásokat a Földrajz- és Földtudományi Intézet Intézeti Tanácsa 2011. november 29-én jóváhagyta.

 

E változások 2012 szeptemberétől lépnek hatályba minden, a 2010-es vagy későbbi képzési terv szerint tanuló hallgatóra. A képzésüket már megkezdett hallgatók számára a változás akkor érvényesíthető, ha azt a hallgató maga választja.

 

 

(A mellékletek egyikében a 2010/2011-es tantervi hálók változtatásai, a másikban pedig a 2011/12-es tantervi hálók változtatásai vannak feltüntetve - utóbbi csak a tanári szakirányra és a tanári minorra vonatkozik, mivel ezek változtak időközben.)

 

Budapest, 2011. december 7.

 

Michaletzky György

                                                                                 

                                                                                  dékán[1] *Az európai gyakorlatban 1 kredit 30 hallgatói munkaórát feltételez, ami 15 hetes szemeszterben heti két óra esetén a kontaktórákkal teljesen ki lenne töltve.