Eötvös Loránd Tudományegyetem                                           DT-127/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. február 16.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. február 16-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

           

Tóth Emőke adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Őslénytani Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Aszalós Réka adjunktusi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez (Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék) 23 igen, 1 nem szavazattal,

 

Ribárik Gábor tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Fizikai Intézethez (Anyagfizikai Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Hetényi Csaba tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre a TÁMOP pályázat keretében a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal

támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az egyetemi docensi pályázatot.

 

 

igen

nem

Illés Sándor

       Földrajz- és Földtudományi Intézet

       Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

24

0

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással

Csempesz Ferenc részére 23 igen, 1 nem szavazattal,

Torkos Kornél részére 21 igen, 3 nem szavazattal címzetes egyetemi docensi cím adományozását javasolja.

 

V.

A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) támogatta a Biológia alapszak és a Biológus mesterszak képzési tervének melléklet szerinti módosításait.

 

(1. sz. melléklet)

VI.

 

Bejelentések

 

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

 

 

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán