Javaslat címzetes egyetemi docensi címek adományozására

 

 

A Kémiai Intézet Tanácsa egyhangúlag (11 igen) javasolja Csempesz Ferenc és Torkos Kornél részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

Csempesz Ferenc 1968-ban Karunk fizika-kémia szakán szerzett oklevelet. 1975-ben egyetemi doktori, 1988-ban kandidátusi címet kapott, 1998-ban az ELTE-n habilitált.

1969-1973 között a Kolloidkémiai Tanszék munkatársa, 1988-2011-ig folyamatosan a Tanszéken dolgozik. Alapítótagja a Kémia és a Környezettudományi Doktori Iskolának.2001-2004 között dékánhelyettes.

 2011. január 1-től nyugdíjas docens, de óraadói szerződés keretében több tárgyát továbbra is megtartja. Különös említést érdemel az orvosegyetem Gyógyszerésztudományi Karával folytatott közös képzésben való részvétele, amelynek keretében angol és magyar nyelven tanít kolloidikát a gyógyszerészhallgatóknak. Ennek elismeréseképpen a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Kari Tanács szavazati jogú tagja.

 

Publikációk: Referált folyóiratban: 53; publikációk konferenciakiadványban, értekezések: 27; Előadás: 61; tankönyv (társszerzőkkel): 2; jegyzet: 5.

                              

 

Torkos Kornél 1967-ban Karunk fizika-kémia szakán szerzett oklevelet. 1970-ben egyetemi doktori, 1994-ben kandidátusi címet kapott, 2002-ben az ELTE-n habilitált. 1967-ben az Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék oktatójaként kapcsolódik be az oktatásba, 1968-tól tanársegéd, 1972-től adjunktus, 1995-től docens. 2000-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott. 2005-2010 között a Közalkalmazotti Tanács elnöke.

 

2011. január 1-től nyugdíjas docens, óraadói szerződés keretében továbbra is részt vesz a Kémiai Intézet oktatási munkájában. Különös említést érdemel az a meghatározó szerep, amit az EKOL (Elválasztás-technikai Oktató és Kutató Laboratórium) fenntartásában, menedzselésében játszik.

 

Publikációs tevékenység: Nemzetközi folyóiratokban 41 közlemény angol nyelven, hazai folyóiratokban: 7 közlemény angol nyelven, 7 közlemény magyar nyelven. Hazai és nemzetközi konferenciákon: 76 előadás, illetve poszter, 71 kutatási jelentés.

 

Az előterjesztések teljes anyaga a Dékáni Titkárságon megtekinthető.

 

A Kari Tanács titkos szavazással Csempesz Ferenc részére 23 igen, 1 nem szavazattal, Torkos Kornél részére 21 igen, 3 nem szavazattal címzetes egyetemi docensi cím adományozását javasolja.

 

Budapest, 2011. február 17.

Michaletzky György

dékán