Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-15/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. január 20.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. január 19-én (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán napirend előtt bemutatta a Kari Tanács új tagját, Vidéki Imre egyetemi docenst (Földrajz- és Földtudományi Intézet) és bejelentette, hogy a Tanács másik új taggal is bővült Szoboszlai Norbert adjunktus (Kémiai Intézet) személyében.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Matematikai Intézet tiszteletbeli doktor és professzor cím Alexander Schrijver részére történő adományozására vonatkozó javaslatát.

 

III.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az egyetemi tanár pályázatokat:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Márialigeti Károly

     Mikrobiológiai Tanszék

      Biológiai Intézet

25

0

1

Miklósi Ádám

     Etológiai Tanszék

      Biológiai Intézet

24

1

1

Dódony István

     Ásványtani Tanszék

      Földrajz-és Földtudományi Intézet

24

0

2

Petrovay Kristóf

     Csillagászati Tanszék

      Földrajz-és Földtudományi Intézet

25

0

1

Kiss Éva

      Kémiai Intézet

25

0

1

Buczolich Zoltán

     Analízis Tanszék

      Matematikai Intézet

25

0

1

Szabó Csaba

     Algebra és Számelméleti Tanszék

      Matematikai Intézet

25

0

1

 

IV.

 

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kari Tanács 2010/2011. tanév II. félévi üléstervét (1. számú melléklet).  

V.

 

A Kari Tanács a HKR (juttatási alapkar) módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztést a 2. számú mellékletben foglaltak szerint egyhangúlag támogatta.

 

A Kari Tanács az FKR (veszélyességi pótlék) módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztést a 3. számú mellékletben foglaltak szerint egyhangúlag támogatta.

 

/A résszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

 

VI.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

ˇ         Antal Zoltán, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék nyugalmazott egyetemi docense elhunyt.

ˇ         Kollár János, nemzetközileg elismert elméleti fizikus, az ELTE címzetes egyetemi tanára, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet igazgatója elhunyt.

ˇ         Velicsányi Péter vegyész alapszakos hallgató kiemelkedő minőségű pályázata alapján Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjában részesült. A 32 pályázóból mindössze 5 főt jutalmazott a város.

ˇ         Január 13-án a Parlamentben került sor a 2010-es diákolimpiák ünnepségére, amelynek során Réthelyi Miklós, nemzeti erőforrás miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök okleveleket adott át számos olyan diáknak, aki jelenleg Karunk hallgatója, illetve több oktatónak is. Gyenes Bertalan (Biológia alapszak) ezüstérmet, Hegedűs Tamás (Matematika alapszak) bronzérmet, Kiss Dániel (Földtudomány alapszak) ezüstérmet, Nagy Ádám (Földrajz alapszak) bronzérmet, Wagner Zsolt (Matematika alapszak) dicséretet, Najbauer Eszter Éva (Kémia alapszak) aranyérmet, Bodor Bertalan (Matematika alapszak) bronzérmet, Mészáros András (Matematika alapszak) dicséretet kapott. A Nemzetközi Tudományos Olimpián Simon Dávid Szabolcs (Fizika alapszak) második helyezést ért el.

Oklevelet kaptak még Szabados Ágnes és Tarczay György adjunktusok és a Kémiai Intézet, illetve Pelikán József adjunktus.

 

ˇ          Következő Kari Tanács 2011. február 16-án lesz.

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán