Javaslat a Kari Tanács 2010/2011. II. félév üléstervére

 

Január 19.

 

1)      Javaslat tiszteletbeli doktor és professzori cím adományozására

2)      2010. évi egyetemi tanári pályázatok véleményezése

3)      A Kari Tanács 2010/2011. tanév II. félévi ülésterve

4)      Szenátusi előterjesztések véleményezése

5)      Bejelentések

Február 16.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat docensi kinevezésre

3)      Bejelentések

 

Március 16.

1)      Személyi kérdések

2)      Vezetői pályázat véleményezése

3)      Szenátusi előterjesztés véleményezése (Intézményfejlesztési Terv)

4)      Bejelentések

 

Április 27.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat Tudományos Diákköri Érem adományozására

3)      2010. évi egyetemi tanári pályázatok véleményezése

4)      Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására

5)      Javaslat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozására

6)      A Kar 2011. évi költségvetése

7)      Kari Szabályzatok módosítása

8)      Javaslat költségtérítési díj összegére

9)      Bejelentések

 

 

Május 18.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi címek adományozására

3)      Vezetői beszámolók

4)      Vezetői pályázatok véleményezése

5)      Javaslat a 2011. évi egyetemi tanári pályázatok kiírására

6)      Szenátusi előterjesztés véleményezése

7)      Bejelentések

 

 

Június 15.

1)      Személyi kérdések

2)      Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

3)      Javaslat docensi kinevezésre

4)      Beszámoló a Kar 2010. évi gazdálkodásáról

5)      Bejelentések

 

 

Budapest, 2011. január 20.                           

                                                                                              Michaletzky György

                                                                                                          dékán