A Természettudományi Kar Tanácsának állásfoglalása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztésről

 

 

A juttatási alapkar fogalmának definiálását támogatjuk, az segíteni fogja a jövőben az ösztöndíjak gördülékenyebb szétosztását.

 

Változtatási javaslataink a következők:

 

A módosítani kívánt HKR 92. § (2) bekezdésének második mondata: „A kari keretösszeget a juttatási alapkar alapján az Oktatási Igazgatóság határozza meg.” érthetetlen, mivel nem derül ki az „alapkar alapján” kifejezés tartalma.

Módosítási javaslatunk:

„A kari keretösszeget a karhoz juttatási alapkar jogcímen hozzárendelt hallgatók létszáma alapján az Oktatási Igazgatóság határozza meg.”

 

 

A 97/A. § (3) a) pontjának egyértelműsítését javasoljuk az „a hallgató” kifejezés beszúrásával.

 

Az ennek megfelelő új szöveg:

„a hallgató juttatási alapkarának az a kar minősül, amelyiken a hallgató államilag támogatott teljes idejű képzést folytat”.

 

A Kari Tanács a határozatot egyhangúlag (26 igen) hozta.

 

Budapest, 2011. január 20.

                                                                                                           

 

 

                                                                                               Michaletzky György sk.

                                                                                                          dékán