Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-497/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. június 15.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. június 15-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

Ispánovity Péter Dusán tanársegéd adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Fizikai Intézethez (Anyagfizikai Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Nógrádi Dániel tudományos munkatárs adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Fizikai Intézethez (Elméleti Fizikai Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Pogácsás György adjunktusi kinevezését határozott időre részmunkaidőben a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Ropolyi László adjunktusi kinevezését határozott időre részmunkaidőben a Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszékre 24 igen, 0 nem szavazattal,

Villányi Viktória egyetemi tanársegéd adjunktusi kinevezését határozott időre a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 23 igen, 1 nem szavazattal,

Hraskó András részfoglalkozású adjunktusi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Matematikatanítási és Módszertani Központhoz) 22 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Kis Tamás félállású adjunktusi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Czauner Brigitta tanársegéd helyettesként, határozott időre történő kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Novothny Ágnes tanársegédi kinevezését határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Természetföldrajzi Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Sági Tamás tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Kőzettan-Geokémiai Tanszék) 23 igen, 1 nem szavazattal,

 

Takáts Marcella tanársegédi kinevezését helyettesként határozott időre a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Tarcsay Zsigmond tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Regős Ágnes tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Genetika Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Sik András tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Természetföldrajzi Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Szeghy Dávid tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Geometriai Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal,

Szűcs Zsolt tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 23 igen, 1 nem szavazattal,

Varga Máté tanársegédi kinevezésének határozatlan időre való meghosszabbítása a Biológiai Intézethez (Genetika Tanszék) 23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Kárpáti Manuéla gyakornoki kinevezését határozott időre helyettesként a Biológiai Intézethez (Anatómiai, Sejt-és Fejlődésbiológiai Tanszék) 24 igen, 0 nem szavazattal

támogatta.

III.

A Kari Tanács - titkos szavazással – egyhangúlag (24 igen) címzetes egyetemi docensi cím adományozását javasolja Ditrói-Puskás Zuárd részére.

 

IV.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (24 igen) elfogadta Kárpáti Andrea egyetemi tanár (Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ) központvezetői beszámolóját.

 

V.

 

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte a vezető pályázatokat:

 

                                                                                                          igen     nem     érvénytelen

 

Márialigeti Károly                                                     23          0            1

Mikrobiológiai Tanszék

Biológiai Intézet

                       

                       

Pálfy József                                                               24        0             0

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

 

                        Dódony István                                                          23        0             1

                        Földrajz- és Földtudományi Intézet

                        Ásványtani Tanszék

 

Karátson Dávid                                                         21        1             2

Földrajz- és Földtudományi Intézet                                                            

                       Természetföldrajzi Tanszék

 

                        Csikós Balázs                                                            23        0             1

                        Matematikai Intézet

Geometriai Tanszék

 

Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva                                     23        0             1

                        Matematikai Intézet

Matematikatanítási és Módszertani Központ

 

Kárpáti Andrea                                                          22        0             2

                       Természettudományi Kommunikáció és

UNESCO Multimédiapedagógiai Központ

 

 

VI.

 

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Lenkey László egyetemi docensi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre) 23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Farkas Bálint egyetemi docensi kinevezését a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékre) 23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

 

VII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) elfogadta a Kar 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

VIII.

 

A Kari Tanács a Gyógyszerészkutató mesterszak alapítására tett javaslatot 23 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta.

 

(1.a-b. sz. melléklet)

 

IX.

A Kari Tanács a Kari SzMSz módosítására (Eötvös Workshops in Science) vonatkozó javaslatot 23 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta.

 

(2. sz. melléklet)

           

A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) támogatta a HKR rendelkezéseinek melléklet szerinti módosítására tett javaslatot.

 

(3. sz. melléklet)

A Kari Tanács a HÖK alapszabályának módosítását, az előterjesztés szerint tudomásul vette.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

X.

 

Szenátusi előterjesztések véleményezése:

 

A Kari Tanács az ELTE Habilitációs Szabályzatának módosítására irányuló szenátusi előterjesztést az alábbiak szerint fogadta el:

 

Az előterjesztés 1. és 2. pontját a Kari Tanács támogatja.

 

A 3-6. pontot a Tanács nem tárgyalta, mivel azt a Természettudományi Kar terjesztette fel.

 

A Tanács az EHSz 5. sz. Függelékének módosításával egyetért, mivel az egy nyilvánvalóan rossz hivatkozást kíván korrigálni. Azonban az „eljárási díjra“ beszúrt szövegrészt nem tartja szükségesnek, hiszen a 37.§ (2) bekezdése szerint az eljárási díjat elutasított pályázat esetén vissza kell utalni a pályázónak, abból csak a jelentkezési díj marad meg.

A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

A Foglalkoztatási Követelményrendszer 82. § (2) bekezdésének az oktatóknak a határon túli magyar nyelvű képzésekben való részételére tekintettel történő kiegészítésére irányuló szenátusi előterjesztést a Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) támogatta.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

XI.

 

A Kari Tanács a Környezettan alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot 22 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett támogatta.

 

 

(4.a-b. sz. melléklet)

XII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·         Mádl Ferenc, volt köztársasági elnök, az ELTE professor emeritusa elhunyt.

 

·         Perczel András Bolyai-díjat kapott.

 

·         A "Lendület 2o11" pályázat nyertesei között van Ősi Attila paleontológus, Kovács Mihály biokémikus és Derényi Imre fizikus.

 

·         A május 23-i szenátusi ülésen Karácsony András rektorhelyettes Csempesz Ferenc, a TTK ny. habilitált egyetemi docense, volt tanszékvezető, dékánhelyettes, illetve Torkos Kornél, a TTK ny. habilitált egyetemi docense részére címzetes egyetemi docensi címet tanúsító okleveleket adott át.

 

·         Felsőoktatási emlékplakettet kapott Juhász András egyetemi docens, Rajkovits Zsuzsanna egyetemi docens, Zboray Géza ny. adjunktus.

 

·         Nyert a Varga Imre (Kémiai Intézet) témavezetésével beadott FP7-es Marie Curie Initial Training Network pályázat. Az elnyert FP7-es pályázatok sorában ez a második, a Marie Curie Akciók közül az első, amelyben az ELTE a pályázó konzorcium vezetője.

 

·         Az ELTE is bekerült a világ legjobb egyetemei közé, az „Earth Sciences” kategóriában a 101-150. helyen rangsorolta a QS.

 

 

A Dékán megköszönte a Tanács eddigi munkáját, és mindenkinek kellemes pihenést kívánt.

 

kmf.

 

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára