Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-226/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. március 17.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. március 16-án (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán bemutatta a Hallgatói Önkormányzat új elnökét, Dukán András Ferencet, tovább Árendás Pétert és Szakács Dávidot, a Kari Tanács új hallgatói tagjait.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

           

Illyés Eszter tudományos munkatárs adjunktusi kinevezését határozott időre, helyettesként részfoglalkozásban a Kémiai Intézethez (Szerves Kémiai Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Fancsalszky Luca tanársegédi kinevezésének helyettesként, határozott időre történő meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszék) 25 igen, 1 nem szavazattal,

Varga Máté tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal

támogatta.

III.

                                                                                 

A Kari Tanács egyhangúlag  támogatta a  Geológus mesterszak képzési tervének melléklet szerinti módosításait.

 

A Kari Tanács egyhangúlag  támogatta a  Kémia alapszak, a Vegyész mesterszak és a Tanári mesterszak kémiatanári moduljának képzési tervének melléklet szerinti módosításait.

(1. sz. melléklet)

IV.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (26 igen) támogatta a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklet szerinti módosításait.

 

(2. sz. melléklet)

 

V.

A Kari Tanács a módosító javaslattal egységes szerkezetben egyhangúlag (26 igen) elfogadta a Tűzvédelmi Szabályzat módosítására irányuló javaslatot (3. sz. melléklet).

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

 VI.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (26 igen) javasolja a  Magyar Mikrobiológiai Társaság XVI. Nemzetközi Kongresszusának felvételét az Eötvös Workshop in Science rendezvénysorozat keretei közé.

VI.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán