Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-462/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. május 18.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. május 18-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

           

Frenkel Péter adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez (Algebra és Számelmélet Tanszék) 25 igen, 1 nem szavazattal,

Gyarmati Katalin adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez (Algebra és Számelmélet Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Király Andrea adjunktusi kinevezését a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhoz 25 igen, 1 nem szavazattal,

Kurics Tamás tanársegéd adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 25 igen, 1 nem szavazattal,

Pálvölgyi Dömötör tanársegéd adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Fekete Attila félállású tanársegéd egész állású tanársegéddé történő kinevezését a Fizikai Intézethez (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Stéger József félállású tanársegéd egész állású tanársegéddé történő kinevezését a Fizikai Intézethez (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Kun Ádám tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását határozott időre (TÁMOP) a Biológiai Intézethez (Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Müller Viktor tudományos főmunkatársi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását (OTKA) a Biológiai Intézethez (Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem szavazattal

támogatta.

III.

A Kari Tanács a második fordulóban, a MAB véleményének ismeretében - titkos szavazással - az alábbiak szerint véleményezte az egyetemi tanári pályázatokat:

 

 

igen

 

nem

 

érvénytelen

Márialigeti Károly

     Mikrobiológiai Tanszék

      Biológiai Intézet

26

0

0

Miklósi Ádám

     Etológiai Tanszék

      Biológiai Intézet

26

0

0

Dódony István

     Ásványtani Tanszék

      Földrajz-és Földtudományi Intézet

26

0

0

Petrovay Kristóf

     Csillagászati Tanszék

      Földrajz-és Földtudományi Intézet

26

0

0

Kiss Éva

      Kémiai Intézet

26

0

0

Buczolich Zoltán

     Analízis Tanszék

      Matematikai Intézet

26

0

0

Szabó Csaba

     Algebra és Számelméleti Tanszék

      Matematikai Intézet

26

0

0

 

 

IV.

 

A Kari Tanács - titkos szavazással - 25 igen, 1 érvénytelen szavazattal egyetemi magántanári cím adományozását javasolja Jedlovszky Pál részére.

 

 

V.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (26 igen) elfogadta Kürti Jenő egyetemi tanár (Fizikai Intézet), Lovász László egyetemi tanár (Matematikai Intézet), Surján Péter egyetemi tanár (Kémiai Intézet) és Szabó Mária egyetemi tanár (Földrajz-és Földtudományi Intézet) intézetigazgatói beszámolóját.

 

VI.

 

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az intézetigazgatói pályázatokat:

 

                                                                                                          igen                 nem

Frank András 

Matematikai Intézet                                                     26                    0

                                               

                        Groma István                                                             26                    0

                        Fizikai Intézet

 

                        Surján Péter                                                               26                    0

                        Kémiai Intézet

VII.

 

A Kari Tanács Illés Sándor egyetemi docens tanszékvezetői kinevezését a Társadalom-és Gazdaságföldrajzi Tanszékre - titkos szavazással – ellenszavazat nélkül (26 igen) javasolja.

 

VIII.

 

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte a 2012. évi egyetemi tanári pályázatok kiírását:

 

Igen      Nem  

   Érvénytelen

Biológiai Intézet
Biokémiai Tanszék

25          0

1

 

Fizikai Intézet
Atomfizikai Tanszék

25          0

1

 

Fizikai Intézet
Biológiai Fizika Tanszék

25          0

1

 

Fizikai Intézet
Elméleti Fizikai Tanszék

25          0

1

 

Földrajz-és Földtudományi Intézet
Őslénytani Tanszék

26          0

0

 

 

Kémiai Intézet

Fizikai Kémiai Tanszék

23          1          

2

 

Kémiai Intézet
Szerves Kémiai Tanszék

24          1

1

 

Matematikai Intézet
Algebra és Számelméleti Tanszék

24          1       

   1

 

 

IX.

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (26 igen) támogatta egyetemi docensi pályázat kiírását a Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszékére.

 

X.

A Kari Tanács a Felvételi Szabályzat módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztést 0 igen 26 nem szavazattal nem támogatja.

 

Indoklás:

A Természettudományi Kar felvételi gyakorlatában a 30 napos felvételi kiértesítési határidő  nem szokott tömeges problémákat okozni, így a határidő jelentős csökkentését nem tartjuk indokoltnak.

Ugyanakkor egy esetleges csökkentés esetén javasoljuk a határidő pontosítását a tekintetben, hogy a felvételi értesítés postára adására vagy kézhezvételére vonatkozik-e.

XI.

 

A Kari Tanács a Hidrológus szakirányú továbbképzési szak alapítására és indítására tett javaslatokat egyhangúlag (26 igen) támogatta.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

(1.a-b sz. mellékletek)

XII.

A Kari Tanács a Földtudomány alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

 

(2. sz. melléklet)

XIII.

A Kari Tanács a költségtérítési díj összegére vonatkozó javaslatot a 3. számú mellékletben foglaltak szerint egyhangúlag (26 igen) elfogadta.

 

 

XIV.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·         Csuzdi Csaba címzetes egyetemi tanár, az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéken működő ELTE - MTA Zootaxonómiai Kutatócsoport vezetője Akadémiai Díjat kapott.

·         Gyarmati Katalin, a Matematikai Intézet OTKA posztdoktori ösztöndíjasként alkalmazott munkatársa az MTA Matematikai Osztályának Erdős Pál Díját kapta.

·         A Kar hallgatói szép sikereket értek el az áprilisban megrendezésre került OTDK versenyeken.

·         Május 12-én az Eötvös-napon a szokásos kari rendezvényeket kiegészítve, a Gömb Aulában sor került Cornides István emléktáblájának felavatására.

·         Lovász László „A matematika sok oldala és egysége” címmel tart előadást a Gólyavári Esték keretében május 25-én 18 órától a Gólyavárban.

·         A következő Kari Tanács 2011. június 15-én lesz.

 

Pálfia Zsolt bejelentette, hogy a május 14-én tartott majális sikeres volt.

Mindszenty Andrea beszámolt Horváth Ferenc (Földrajz- és Földtudományi Intézet) és Tóth László (Magyar Geofizikusok Egyesülete) a földrengés okozta japán atomerőmű-katasztrófáról szóló sikeres előadásáról. A Mindentudás Egyeteme programban Mádlné Szőnyi Judit a felszín alatti vízáramlásokról tartott előadást.

 

kmf.

 

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára