Határozat

 

 

A Kari Tanács egyhangúlag (26 igen, 0 nem) elfogadta az alábbi képzési terv módosítást:

 

A Földtudomány alapszakon a Matematika 1. és Matematika 2. tárgyaknál mind az előadás, mind a gyakorlatok esetén párhuzamos emelt szintű kurzus kerül bevezetésre.

A hallgatóknak vagy a „hagyományos”, vagy az emelt szintű tárgyat kell teljesíteniük.

Az emelt szintű előadások mind óraszámban, mind kreditértékben megegyeznek a hagyományos előadások óraszámával és kreditértékével.

A gyakorlatok esetében viszont az emelt szintű csoport óraszáma 1 helyett 2 óra, kreditértéke 1 helyett 2 kredit.

Az emelt szintű Matematika 1. illetve 2. tárgyat elvégzők így több kreditet teljesítenek, amelyet nekik a 7-es modul („Egyéb földtudomány”) választható 26 kreditjébe történik beszámításra.

 

Azoknál a tárgyaknál, ahol a Matematika 1 vagy Matematika 2 erős vagy gyenge előfeltétel, vagylagos előfeltételként bekerül az emelt szintű Matematika 1 vagy Matematika 2.

 

 

Jelenleg érvényes tanterv:

mg1c1K01 Matematika 1 előadás                 2 óra    2 kredit

mg1c2K01 Matematika 1 gyakorlat              1 óra    1 kredit

 

mg1c1K02 Matematika 2 előadás                 2 óra    2 kredit

mg1c2K02 Matematika 2 gyakorlat              1 óra    1 kredit

 

 

Tervezet 2011. szeptemberétől:

mg1c1K01 Matematika 1 előadás                                        2 óra    2 kredit

mg1c2K01 Matematika 1 gyakorlat                                     1 óra    1 kredit

vagy

mg1c1K01e Matematika 1 emelt szint előadás                  2 óra    2 kredit

mg1c2K01e Matematika 1 emelt szint gyakorlat               2 óra   2 kredit

 

 

mg1c1K02 Matematika 2 előadás                                        2 óra    2 kredit

mg1c2K02 Matematika 2 gyakorlat                                     1 óra    1 kredit

vagy

mg1c1K02e Matematika 2 emelt szint előadás                  2 óra    2 kredit

mg1c2K02e Matematika 2 emelt szint gyakorlat               2 óra   2 kredit

 

 

Tantervi hálóban megjegyzés:

A Matematika 1 emelt szint gyakorlatot és/vagy a Matematika 2 emelt szint gyakorlatot végzett hallgatók által szerzett 1/vagy 2 kredit többlet a 7 modulba, a 26 kredit terhére beszámítható.

 

 

 

Indokolás:

 

Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a geofizikus, meteorológus és csillagász szakirányt választó hallgatóknak a későbbi matematikai tárgyak megalapozásához hasznos az emelt szintű matematika oktatás. Az emelt szintű gyakorlati órák óraszámát azért szükséges megnövelni, hogy a hallgatók feladatmegoldó készsége jobb legyen.

 

 

                                                                      

Budapest, 2011. május 18.

 

 

Michaletzky György s.k.
           dékán