Határozat költségtérítés díj összegének megállapításáról

 

 

A Kari Tanács az állami finanszírozásban nem részesülő hallgatók költségtérítését a 2007-ben alapszakot elkezdő hallgatókra nézve a következőképpen állapítja meg.

 

A javasolt díjfizetési kötelezettség azokra a hallgatókra vonatkozik, akik alapképzésben 8, illetve azon mesterképzésben résztvevő hallgatókra, akik az alap-és mesterképzésben együttesen 12 államilag támogatott félévet töltöttek el.

 

Esetükben az első költségtérítéses félévre a fizetendő költségtérítési díj mértéke, azok számára, akiknek az adott szakon a kreditekkel súlyozott összesített tanulmányi átlaga legalább 3,01:

40 000 Ft alapdíj  +  felvett kreditenként 6 000 Ft, de nem több, mint a rájuk érvényes, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított féléves költségtérítési díj.

 

A második költségtérítéses félévre:

60 000 Ft alapdíj  +  felvett kreditenként 6 000 Ft, de nem több, mint a rájuk érvényes, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított féléves költségtérítési díj.

 

 

Azok számára, akiknek az adott szakon a kreditekkel súlyozott összesített tanulmányi átlaga nem éri el a 3,01-t:

60 000 Ft alapdíj  +  felvett kreditenként 6 000 Ft, de nem több, mint a rájuk érvényes, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított féléves költségtérítési díj.

 

A második költségtérítéses félévre:

80 000 Ft alapdíj  +  felvett kreditenként 6 000 Ft, de nem több, mint a rájuk érvényes, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított féléves költségtérítési díj.

 

 

 

Minden további félévben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett, vagy a Kari Tanács által megállapított rájuk vonatkozó féléves költségtérítési díj fizetendő.

 

 

Budapest, 2011. május 18.

 

 

 

                                                                                              Michaletzky György s.k

                                                                                                          dékán