Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-812/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. szeptember 21.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. szeptember 21-én (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán átadta Szabó Csaba egyetemi docensnek (Kőzettani-Geokémiai Tanszék) a Kar TDK érmét.

 

A Dékán napirend előtt bemutatta a Kari Tanács új hallgatói tagjait: Dukán András Ferenc (elnök), Árendás Péter (tanulmányi elnökhelyettes), László Dorina (szociális elnökhelyettes), Szakács Dávid (biológia), Ferdinandy Bence (fizika), Varga Erna (földrajz- és földtudomány), Emődi Flóra (kémia), Berta Márton (környezettudomány), Árendás Ákos Tuzson (matematika) és Török Viktor (doktorandusz).

 

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

Balázs László tudományos munkatárs adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Dávid Gyula gyakorlati oktató adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Fizikai Intézethez (Atomfizikai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Czégé Dávid tanársegédi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez (Élettani és Neurobiológiai Tanszék) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Nagy Márton tanársegédi kinevezését határozott időre a Fizikai Intézethez (Atomfizikai Tanszék) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Ribárik Gábor tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Fizikai Intézethez (Anyagfizikai Tanszék) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Solti Ádám tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Biológiai Intézethez (Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Varga Ádám tanársegédi kinevezését határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék) 23 igen, 2 nem, 2 érvénytelen szavazattal,

támogatta.

 

 

III.

A Kari Tanács titkos szavazással 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta Márialigeti Károly intézetigazgatói kinevezését a Biológiai Intézethez.

 

IV.

A Kari Tanács az előterjesztés szerint jóváhagyta a Bizottságok hallgatói tagjait (1. számú melléklet).

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

V.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jubileumi oklevelek adományozására tett javaslatot (2. sz. melléklet).

 

VI.

 

A Kari Tanács - titkos szavazással – 27 igen, 0 nem szavazattal Jordán Tibort az Alkalmazott matematikus mesterszak szakfelelősének megbízta.

 

VII.

 

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kari Tanács 2011/2012. tanév I. félévi üléstervét (3. számú melléklet).

VIII.

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta a Felvételi Szabályzat módosítására tett javaslatot (4. számú melléklet).

 

IX.

A Kari Tanács egyhangúlag támogatta az Okleveles mikrobiológus – technikus szakképzés alapítására vonatkozó javaslatot.

 

 

X.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyetemek közötti versenyben a krakkói Jagiellonian, és a kijevi Taras Shevchenko Egyetem mögött az ELTE csapata 3. helyezést ért el. A csapatot Pach Péter Pál doktorandusz kísérte. A válogatást és szervezést Keleti Tamás docens és Kós Géza adjunktus végezte.

 

 

 

 

 

 

kmf.

 

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára