Határozat a Felvételi Szabályzat kari különös részének módosításáról

 

 

A Kari Tanács a Felvételi Szabályzat kari különös részét az alábbiakban javasolja módosítani.

 

Indoklás: Az újonnan indult Tudománykommunikáció a természettudományban c. mesterszakra vonatkozó felvételi szabályok beillesztése a Szabályzatba.

 

A változtatások Comic Sans betűtípussal vannak szedve.

 

 

 

Pontszámítás mesterképzésben

37. §

 

(4) A hozott pontok számítása szakonként az alábbiak szerint történik:

 

Matematikus, Alkalmazott matematikus és Tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak esetén:

Maximálisan 10 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének kétszerezéséből. További maximálisan 35 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga hétszerezéséből.

 

…………………………………

 

 

(5) A felvételiző saját szervezésű felvételi vizsgán szerezhet pontokat szakonként az alábbiak szerint.

 

Matematikus, Alkalmazott matematikus és Tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak esetén:

Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont szerezhető.

 

………………………………….

 

 

Többletpontok mesterképzésben

39. §

 

 

 

(3) Más típusú többletteljesítmény elismerése szakonként differenciáltan történik az alábbiak szerint.

 

Alkalmazott matematikus, Biztosítási és pénzügyi matematika, Matematikus és Tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak esetén egységesen:

OTDK konferencián elért díjért („OTDK”) 5 pont, intézményi TDK-n elért díjért („TDK”) 2 pont, megjelent, vagy elfogadott referált tudományos közleményért („megjelent/elfogadott publikáció”) 5 pont, (egy dolgozat csak egyszer vehető figyelembe), nemzetközi vagy országos egyetemi versenyen (pl. Schweitzer) szerzett díjért („országos és nemzetközi szakmai verseny”) 5 pont, intézményi szakmai versenyen szerzett díjért („versenyeken való részvétel”) 2 pont jár.

 

 

Budapest, 2011. szeptember 21.

 

 

                                                                                  Michaletzky György

                                                                                              dékán