Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/22/5/2012 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. április 20.
Dékáni Titkárság                                                                       

 

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. április 18-án-én (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán napirend előtt bemutatta a Kari Tanács új hallgatói tagját: (Ivancsó Veronika helyett) Hajdu Vivien szociális elnökhelyettest.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

Dobos László tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Fizikai Intézethez (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Szűcs Zsolt tanársegédi kinevezésének meghosszabbítását határozott időre, helyettesként a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 26 igen,  0 nem,  0 érvénytelen szavazattal,

Jüttner Alpár tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását határozott időre (IBM szerződés) a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 26 igen,  0 nem 0 érvénytelen szavazattal

támogatta.

III.

 

A Kari Tanács titkos szavazással  25 igen,  1 nem  szavazattal támogatta Pálfy József egyetemi tanár megbízását a geológus mesterszak szakfelelősi feladatainak ellátására.

 

 

 

IV.

 

A Kari Tanács titkos szavazással a Kar Tudományos Diákköri Érmét adományozza Horváth Ákos egyetemi docens részére 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal és Vellai Tibor egyetemi docens részére 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal.

 

V.

 

A Kari Tanács titkos szavazással a Kar Kiváló Oktatója címet adományozza Takács Sánta András adjunktus részére 23 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal és Vass Gábor adjunktus részére  25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal.

 

VI.

 

A Kari Tanács  22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozását az 1. számú mellékletben szereplő hallgatók részére.

 

VII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (23 igen) elfogadta a Kari Választási Bizottság kiküldésére tett javaslatot az alábbi személyi összetételben:

 

            Bóka Károly egyetemi docens (Biológiai Intézet)

            Tichy Géza egyetemi tanár (Fizikai Intézet)

            Karátson Dávid egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

            Turányi Tamás egyetemi tanár (Kémiai Intézet)

            Szalay Mihály egyetemi docens (Matematikai Intézet)

            Szegedi Péter egyetemi docens (Dékáni Felügyelet alatt álló egységek)

            Nuridsány Judit (Kari Könyvtár és Dékáni Hivatal)

 A Kari Választási Bizottság tagjainak megbízatása 3 évre, illetve a következő kari tanácsi választásokig szól.

  

VIII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (26 igen) elfogadta a Kar 2012. évi költségvetését.

 

 

IX.

 

A Kari Tanács egyhangúlag  (26 igen) támogatta az alábbi  (2. sz. melléklet) képzési terv módosításokra tett javaslatokat:

 

Biológia alapszak

Biológus mesterszak

Tanári mesterszak biológia tanári modul

Tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

X.

 

A Kari Tanács egyhangúlag ( 26 igen) tudomásul vette a HÖK alapszabályának módosítására tett javaslatot.

 

(3. sz. melléklet)

XI.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

ˇ         Szabó Kálmán a Fizikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára, volt rektorhelyettes 78 éves korában elhunyt.

ˇ         "Az év turisztikai témájú szakdolgozata 2011" pályázaton Virág Ágnes, tavaly diplomát szerzett geográfus hallgatónk, diplomamunkájával 2. helyezést ért el az "Alapos, tudományos igényű munka" kategóriában.

ˇ         Eötvös-nap lesz május 10-én 9 órától az Eötvös teremben, ugyanaznap 15 órától az Ortvay teremben Markku Kulmala, a Helsinki Egyetem professzorának előadására kerül sor, díszdoktor avatása alkalmából. Pázmány-nap május 11-én lesz.

ˇ         Matematikus hangverseny lesz 2012. április 25-én 19 órától az Aula Magnában.

ˇ         A következő Kari Tanács 2012. május 9-én lesz.

 

Pálfia Zsolt bejelentette, hogy a május 19-én az ELTE vízi sporttelepén megrendezésre kerülő  majálisra mindenkit szeretettel várnak.

 

kmf.

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára